Türk Patent ve Marka Kurumu 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması

TÜRK PATENT

PATENTLE TÜRKİYE

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilk defa düzenlenecek olan üniversite öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin, oluşturulacak olan internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir şekilde ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.

Amaç ve Fayda

Üniversitelerimizde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır

Kimler Katılım Sağlayabilir?

Üniversitelerimizde öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak

  • Ön Lisans
  •  Lisan
  • Yüksek Lisans ve
  •  Doktora

 Öğrencisi olan herkes yarışmaya katılım sağlayabilir.

 Değerlendirme ve Kriterler

Yarışma için başvurular 15 Ekim 2017 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım, yarışma için hazırlanan web sitesinde (www.patentleturkiye.gov.tr) yer alan başvuru modülü kullanılarak gerçekleştirilecektir. (Diğer başvuru yolları kullanılarak yapılan başvurular, yarışma kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Başvurunun yarışma kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için;

- Başvuru modülü üzerinden yapılan başvuruya ait dokümanların imzalı olarak başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Kuruma sunulmuş olması gerekmektedir.

- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması

- Başvuru modülü üzerinden yapılan başvuruya ait dokümanların imzalı olarak başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Kuruma sunulmuş olması

Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;

 - Başvuru unsurlarının hazırlanışı

 - Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması

 - Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı

 - Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı

 - Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi

 - Buluş basamağı

 - Teknik etki

 - Sanayiye uygulanabilirlik

 -Ticarileşme potansiyeli

Yarışma Takvimi

15 Ekim 2017 – 31 Aralık 2017: Başvuruların Alınması

2 Ocak 2018 – 31 Mart 2018: Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ön Eleme

15 Nisan 2018: Finalistlerin Açıklanması,Ödül Töreni

ÖDÜLLER

Para Ödülü:

  • Birinciye   30.000 TL
  • İkinciye     20.000 TL
  • Üçüncüye 10.000 TL

Fuar Desteği:

5 kişiye Almanya, Amerika, Güney Kore, İsviçre ve Rusya’da düzenlenen uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı

Diğer Ödüller:

İlk 10’a girenlere çeşitli ödüller (dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, vs)

Başvuru Formu:

http://www.patentleturkiye.gov.tr/patentleturkiye/basvur.html

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED