TEB Akıl Fikir Yarışması 2017

TEB Akıl Fikir Yarışması, finans sektörünün geleceğini değiştirecek yenilikçi fikir sahiplerini bekliyor.

2006 yılından bu yana finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ödüllendirildiği TEB Akıl Fikir Yarışması, yeni başvuruları kabul etmeye başladı. Tam 11 yıldır sektöre yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandıran TEB Akıl Fikir Yarışması için 15 Ocak’a kadar web sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ‘İcat Çıkar’ sloganıyla bu yıl 11.’sini düzenlediği Akıl Fikir Yarışması’nın başvurularını almaya başladı. TEB tarafından sektöre yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Akıl Fikir Yarışması, bu yıl da ‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’, ‘Müşteri’ ve ‘Teknolojik Girişimci’ olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek.

Kimler katılabilir?

• Bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikirleri olan,

• Bölüm ve sınıf fark etmeksizin tüm üniversite öğrencileri,

• Mezuniyeti üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş, yeni mezun genç profesyoneller,

• TEB müşterileri, müşteri adayları başvurabilirler.

• Ayrıca bunların dışında Girişim Fikirleri olan ve TEB Girişim Evine Başvurmak isteyen Teknolojik Girişimcilerde kendileri için ayırılmış olan kategoriden başvurabilirler.

Kategoriler arasında ne fark var?

Bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili fikirlerin iletildiği kategoriler ayrı, teknolojik girişim fikirlerinin iletildiği kategori ayrıdır. Bunun dışında yarışma jürisi, yarışma takvimi ve değerlendirme kriterleri bakımından bir fark bulunmamaktadır. Ancak her kategori için ödüller değişmektedir.

Ödüller

Tüm kategorilerde

Birinciye 20.000 TL

İkinciye 10.000 TL

Üçüncüye 5.000 TL

Üniversite Öğrencisi /  Yeni Mezun En İnovatif 3 Projeye Bahçeşehir Üniversitesi  MBA Bursu

TEB Müşterisi Birinciye Roland Garros  Seyahati

Teknolojik Girişimci İlk 5’e TEB Girişim Evi’ne Katılım Önceliği

Katılım Koşulları

 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce www.icatcikar.com sitesinde yer alan TEB Akıl Fikir Yarışması hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle yarışmaya katılmaktadır.
 • Yarışmacı, Başvuru Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğin beyan eder. Yarışmacı, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.
 • Yarışmacının TEB ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan TEB sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmacı, TEB Akıl Fikir Yarışması kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Yarışmacı, üçüncü kişiler tarafından TEB’e yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle TEB’in uğrayacağı her türlü zararı TEB’in ilk talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı, yarışma kapsamında TEB için yaratacağı fikir/projenin TEB’ in saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmacı ileteceği fikir/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte zaten hayata geçirilecek bankacılık uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin TEB tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazı olmayacağını peşinen kabul eder.
 • Diğer taraftan, yarışmacının, hali hazırda TEB ve ortağı BNP Paribas’ın tüm dünya çapındaki yaygın şube ağı ile sunduğu bankacılık hizmetleri kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, geliştirilen tüm fikir ve projeleri (Bankacılık sırrı kapsamında) bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin ileride TEB tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul etmiştir.
 • Yarışmacı, TEB’in de içinde yer aldığı bankacılık ve finans sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya TEB’in rakip firmalarına hiçbir surette yarışma konusu ve finale kalan fikir/projeyi vermeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmada finale kalan proje katılımcıları FİNALİST olarak yarışmaya devam edecektir.
 • FİNALİSTLER, www.icatcikar.com sitesinde yer alan TAKVİM çerçevesinde www.icatcikar.com sitesinden duyurulacaktır.
 • FİNALİST; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse TEB’in faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, TEB’in çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere TEB’e ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • TEB yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
 • TEB, ürün ve hizmetleri hakkında tüm katılımcılara e-posta, SMS ve telefon gibi araçlarla bilgilendirme yapabilir.

Takvim

Son Başvuru Tarihi (15 Ocak 2018)

Jüri Toplantısı – Finalistlerin Belirlenmesi (21 Şubat 2018)

Finalistlerin Duyurulması (26 Şubat 2018)

Final Kampı (3-4 Mart 2018)

Jüri Toplantısı – Finalistlerin Jüriye Sunumu (21 Mart 2018)

Ödül Töreni - Akıl Fikir Buluşması (Mayıs 2018)

İletişim: [email protected]

Bağlantılar

Çağrı İlanı

Başvuru Formu

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED