2016 ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Kıymetli Toros Üniversitesi Akademik ve İdari Personelleri,

2016 "Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları başlamıştır.

Son Başvuru Tarihi: 15.11.2016


 “Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz personelinin, yararlanmak istedikleri hareketlilik türü ile ilgili başvuru formunu doldurarak, istenen diğer belgelerle birlikte en geç 15.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye kadar 45 Evler Kampüsü Dışı İlişkiler Birimine iletmeleri gerekmektedir.

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan tam/yarı zamanlı akademik personel faydalanabilir. Ancak  hizmet  alımı yoluyla çalışan şirket personeli Personel Hareketliliği Programı’na  başvuru yapamaz.
 • Başvuru için dil şartı: Avrupa  Düzeyinde en az B2 olmalıdır. TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır.
 • Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri
Eşdeğerlik Tablosu Avrupa Ortak Dil    Çerçevesi Seviyeleri

KPDS-ÜDS-YDS
 Puanı

B2

75

C1

95

C2

10

 

 

Sonuç Açıklanma Tarihi:

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları son başvuru tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde ilan edilecektir.

 

Hareketlilik Gerçekleşme Tarihi ve Süresi:

 • Erasmus Hareketlilik Programı 02 Aralık 2016 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilemeyecek ve desteklenemeyecektir.
 • Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak, 5  iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Hareketlilik Yapılabilecek Ülkeler ve  Üniversiteler:

Hareketlilik üniversitemizce Erasmus+ Programı kapsamında anlaşmalı olunan ülkeler ve üniversiteler arasında yapılabilmektedir. Anlaşmalı olunan ülkeler ve üniversitelerin listesine aşağıdaki ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Kriterleri:

Başvuru değerlendirmeleri aşağıda belirtilen puantaja göre yapılmaktadır.

Ders Verme Hareketliliği’ne Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. “Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumunda Ders Vermeyi Planlayan Akademik Personelin Başvuru Formu”
 2. Öğretim Programı (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching )

Öğretim Programı (Mobility Agreement -  Staff Mobility for Teaching) formu doldururken lütfen aşağıda ekli örnek formu inceleyiniz ve daha sonra boş formu doldurunuz. Form doldurma konusunda Erasmus Bölüm Koordinatörünüzden destek talep edebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra elektronik ortamda doldurmaları gereken yerlerin doldurulması ve onay için karşı kuruma gönderiniz. Ortak kararlaştırılan programda 3 tarafın da imzası bulunması gerekmektedir (siz, karşı kurumun yetkilisi ve OMÜ Erasmus Kurum Koordinatörümüz). Başvuruda imzalı / onaylı Mobility Agreement  - Staff Mobility for Teaching  formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

 Mobility Agreement - Staff Mobility  for Teaching formu doldururken  programınızda vereceğiniz derslerde mutlaka "lecture" kelimesini  kullanmanız gerekmektedir. "Seminar" veya “Conference" gibi  kelimeler kabul edilmemektedir. Lütfen eklediğiniz akademik/eğitsel  faaliyetlerinizin tam güne yakın (en az 6 saat) olmasına dikkat ediniz. 

 1. Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 düzeyine denk Yabancı Dil Sonuç Belgesi (ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan veya dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) akademisyenlerden yabancı dil sonuç belgesi aranmaz)
 2. Özgeçmiş
 3. Vesikalık fotoğraf
 4. Yurtdışı doktora eğitimi almış olan akademisyenlerin doktora diploması fotokopisi.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan tam/yarı zamanlı idari personel faydalanabilir. Ancak  hizmet  alımı yoluyla çalışan şirket personeli Personel Hareketliliği Programı’na  başvuru yapamaz.
 • Eğitim alma hareketliliği sadece idari personelimize yöneliktir.

Sonuç Açıklanma Tarihi:

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları son başvuru tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde ilan edilecektir.

Hareketlilik Gerçekleşme Tarihi ve Süresi:

 • Erasmus Hareketlilik Programı 02 Aralık 2016 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilemeyecek ve desteklenemeyecektir.
 • Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak, 5  iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Kapsam ve Hareketlilik Yapılabilecek  Ülkeler ve Üniversiteler:

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri,  gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans

katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında,

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da işletmeye gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (NOT: işletme kapsamında değerlendirilen eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile bir işletme bulmalıdır. İşletmede herhangi bir kısıtlama yoktur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. İşletme bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız, eş, dost veya akrabadan yardım istenebilir. Staff Training alanında aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumu bulmak için aşağıda yer  alan veri tabanını da kullanabilir.
 http://staffmobility.eu/staff-week-search

Değerlendirme Kriterleri:

Başvuru değerlendirmeleri aşağıdaki puantaja göre yapılmaktadır.

Eğitim Alma Hareketliliği’ne Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. “Yurtdışında Bir İşletmede Eğitim Almayı Planlayan Personelin Başvuru Formu”
 2. İş Planı (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)

İş Planı (Mobility Agreement -Staff  Mobility for Training) formu doldururken lütfen aşağıdaki örnek formu inceleyiniz daha sonra boş formu doldurunuz.

Form doldurma konusunda da Erasmus Bölüm Koordinatörünüzden yardım talep edebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra elektronik ortamda doldurmaları gereken yerlerin doldurulması ve onay için karşı kuruma gönderiniz. Ortak kararlaştırılan programda 3 tarafında imzasının yer alması gerekmektedir (siz, karşı kurumun yetkilisi ve OMÜ Erasmus Kurum Koordinatörümüz). Başvuruda imzalı / onaylı Mobility Agreement -  Staff Mobility for Training formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
 Mobility Agreement - Staff Mobility for Training formu doldururken  programınızda edineceğiniz eğitim için mutlaka "Training" kelimesini  kullanmanız gerekmektedir. Lütfen eklediğiniz akademik/eğitsel  faaliyetlerinizin tam güne yakın (en az 6 saat) olmasına dikkat ediniz. 

 1. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Varsa)
 2. Özgeçmiş
 3. Vesikalık fotoğraf


 Başvuru Değerlendirme Ölçütleri:

En önemli ölçüt başvurunun eksiksiz olması (başvuru formu, imzalı Mobility  Agreement (for Teaching / Training) formu ve ders verme hareketliliği için  Yabancı Dil Sonuç Belgesinin teslim edilmesi)

Her akademik / idari birimden yeterli başvuru olduğu takdirde o birimden en fazla 2 kişi (bir ders verme / bir eğitim alma hareketliliği) için seçilecektir. Bu seçim ise başvuru formlarında belirtilen Başvuru Değerlendirme Puantajına göre yapılacaktır.


 Hibesiz Yararlanma Olanağı: 

Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).

 Engelli Personele İlave Destek: 

Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir. (Asıl listeye giren personel bu konuda Erasmus Ofisinden daha ayrıntılı bilgi alabilir).

 Hibeler Hakkında Bilgiler:

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.


 Daha detaylı bilgi için:

 

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü:

E-mail: [email protected]
 Tel. Nursen Wakamatsu    [email protected]

              Erkan Tunç                 [email protected]

              Kamuran Öztop           [email protected]


 Kullanılacak Başvuru Formları ve Örnek dokümanlar:

     Basvuru Degerlendirme Puantajı ders verme(new) (3).docxBasvuru Degerlendirme Puantajı egitim alma (1).docx       ders_verme_hrt_son_3_.docxegitim_alma_hrt_son_1_.docxerasmus-partner.pdfstaff-mobility-agreement---teaching ornek (1).docxstaff-mobility-agreement---training ornek (1).docxstaff-mobility-agreement---teaching (1).docxstaff-mobility-agreement---teaching (2).docx

 

Lütfen Aşağıdaki Linkleri Ziyaret Ediniz:

ERASMUS+ REHBERİ TÜRKÇE

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/halkla-ilişkiler/erasmus-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0

 ERASMUS+ REHBERİ İNGİLİZCE

http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 Ulusal Ajans Web Erasmus Websitesi

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/öğrenme-hareketliliği

 Avrupa Komisyonu Web Sitesi

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htmDuyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KAZANAN ÖĞRENCİLER

SEMİNERLER& ETKİNLİKLER