2016-2017 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Duyurusu

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI DUYURUSU

Kurum İçi yatay geçiş yapılabilmesi için Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerimden en az 2.00 olması gerekmektedir. Alt  yarıyıllardan başarısız dersi olanlar başvuruda bulunamazlar.

Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Kurum İçi Yatay geçiş yapan öğrencinin bursu sona erer ve ücretli öğrenci statüsüne girer. Ancak Mütevelli Heyetçe uygun görülecek süre ve oranlarda öğrenim ücretinden indirim yapılabilir.

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başvuru- Değerlendirme- Kayıt Tarihleri:

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Asil Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

02.01.2017

27.01.2017

30.01.2017

01.02.2017

03.02.2017

06.02.2017

09.02.2017

10.02.2017

10.02.2017Kurum İçi Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

Toros Üniversı̇tesı̇ ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız.

 Başvuru İçin Gerekli  Belgeler: 

1- Başvuru Formu (Kurum İçi Yatay Geçiş  Kapsamında Başvuru Formu)

2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti

3- ÖSYM Sonuç Belgesi

4- YGS Puanlarını gösterir belge

a) Aynı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin not ortalaması ile ilgili herhangi bir başarı şartı aranmamaktadır; ancak, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Merkezi yerleştirme puanlarının karşılaştırılmasında öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait puanı ile yatay geçiş yapmak istediği diploma programının aynı öğretim yılına ait taban puanı esas alınır.

b) Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.


Duyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED