CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (CMDP)

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amacıyla yürütülen "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) hedef alanları olan nispeten geri kalmış ve sürekli göç veren bölgelerde metropolleşme eğilimi taşıyan kentsel merkez niteliğindeki illerde uygulanmaktadır. 

Daha önce Doğu ve Güneydoğu'daki 8 il, ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında bulunurken;  Adana ve Mersin illeri de 2017 yılı itibari ile bu kapsamda değerlendirilmeye başlamıştır.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, üniversitelere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin başvuru sahibi olduğu programda, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılacaktır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.
Söz konusu Usul ve Esaslar uyarınca Adana ve Mersin İlleri de program kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda programa yeni alınacak projelere ilişkin tanımlanan süreçler çerçevesinde ilgili formların Kalkınma Bakanlığına en geç Mayıs ayının sonuna kadar iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuruların en geç 22 Mayıs 2017 saat 17:00'a kadar Çukurova Kalkınma Ajansı'na yapılması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için:

http://www.cka.org.tr/main.aspx?id=405 adresini ziyaret edebilir veya Öğr. Gör. Kamuran ÖZTOP ile iletişime geçebilirsiniz.

Duyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED