2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Kıymetli Toros Üniversitesi Akademik ve İdari Personelleri,

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi "Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları başlamıştır.

Son Başvuru Tarihi: 27.06.2017

“Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz personelinin, yararlanmak istedikleri hareketlilik türü ile ilgili başvuru formunu doldurarak, istenen diğer belgelerle birlikte en geç 27.06.2017  Salı günü saat 17.00’ye kadar 45 Evler Kampüsü Dış İlişkiler Birimine iletmeleri gerekmektedir.

 

DERS VERME  HAREKETLİLİĞİ

 • Kimler Başvuru Yapabilir?

Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan tam/yarı zamanlı akademik personel faydalanabilir. Ancak  hizmet  alımı  yoluyla çalışan şirket personeli Personel Hareketliliği Programı’na başvuru yapamaz.

 • Faaliyet  Alanı:

Personel ders verme hareketliliği, Toros Üniversitesi’nde ders vermekle yükümlü olan bir personelin, kurumlar arası anlaşmamız olan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

 • Yabancı Dil Bilgisi:

Başvuru için dil şartı: Avrupa Düzeyinde en az B2 olmalıdır. TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır.

Yabancı Dil  Sınavları Eşdeğerlilikleri

Eşdeğerlik Tablosu Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
KPDS-ÜDS-YDS Puanı
B2
75
C1
95
C2
10 


 • Faaliyet Süresi 

Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür ve en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir. Bir haftayı aşan faaliyetlerde ders saati en az 16 saat olmalıdır. Ancak bütçe planlaması gereği azami 5 günlük faaliyetler hibe kapsamında değerlendirilecektir.

 • Hareketlilik Gerçekleşme Tarihi 

Erasmus+ Hareketlilik Programı 30 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus+ kapsamında değerlendirilemeyecek ve desteklenemeyecektir.

 • Hibe Desteği

 Personel ders verme hareketliliğinden faydalanan akademik personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir. Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.


 • Hareketlilik Yapılabilecek Ülkeler  ve  Üniversiteler:

Hareketlilik üniversitemizce Erasmus+ Programı kapsamında anlaşmalı olunan ülkeler ve üniversiteler arasında yapılabilmektedir. Anlaşmalı olunan ülkeler ve üniversitelerin listesine aşağıdaki ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.

 • Değerlendirme Kriterleri:

Başvuru değerlendirmeleri ekte belirtilen puantaja göre yapılmaktadır.

 • Ders Verme Hareketliliğine Başvuru  için Gerekli Belgeler:
 1. Başvuru Formu (Ektedir)
 2. Öğretim Programı (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching ) Başvuruda imzalı / onaylı Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching  formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 4. Özgeçmiş
 5. Vesikalık fotoğraf
 6. Yurtdışı doktora eğitimi almış olan akademisyenlerin doktora diploması fotokopisi.
 • Sonuç Açıklama  Tarihi:

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları son başvuru tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde ilan edilecektir. Yerleştirme listesi Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi web sitesinde 30.09.2016 tarihinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

-

EĞİTİM ALMA  HAREKETLİLİĞİ

 • Kimler Başvuru Yapabilir?

Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan tam/yarı zamanlı akademik veya idari personel faydalanabilir. İdari personellere öncelik tanınmaktadır. Ancak  hizmet  alımı yoluyla çalışan  şirket personeli Personel Hareketliliği Programı’na  başvuru yapamaz.

 • Faaliyet  Alanı:

Personel eğitim alma hareketliliği, Toros Üniversitesi’nde istihdam edilen herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin, mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 • Yabancı Dil Bilgisi:

Yabancı dil şartı bulunmamaktadır.

 • Faaliyet Süresi

 Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bütçe planlaması gereği azami 5 günlük faaliyetler hibe kapsamında değerlendirilecektir.

 • Hareketlilik Gerçekleşme Tarihi 

Erasmus+ Hareketlilik Programı 30 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus+ kapsamında değerlendirilemeyecek ve desteklenemeyecektir.

 • Hibe Desteği

 Personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanan akademik veya idari personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir. Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.


 • Hareketlilik Yapılabilecek Ülkeler  ve  Yerler:

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da işletmeye gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumu bulmak için aşağıda yer alan veri tabanı kullanılabilir.

http://staffmobility.eu/staff-week-search

 • Değerlendirme Kriterleri:

Başvuru değerlendirmeleri ekte belirtilen puantaja göre yapılmaktadır.

 • Eğitim Alma  Hareketliliğine Başvuru için Gerekli Belgeler:
 1. Başvuru Formu (Ektedir)
 2. Öğretim Programı (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching ) Başvuruda imzalı / onaylı Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching  formunun taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyaları teslim edilebilir. Formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Varsa)
 4. Özgeçmiş
 5. Vesikalık fotoğraf
 • Sonuç Açıklama  Tarihi:

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları son başvuru tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde ilan edilecektir. Yerleştirme listesi Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi web sitesinde 30.09.2016 tarihinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

-

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma  Hareketliliği Diğer Hususlar

 • Hibesiz  Yararlanma Olanağı: 

Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanabilir.(Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).

 • Engelli Personele İlave  Destek: 

Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir.

 • Kullanılacak Başvuru Formları ve  Faydalı Linkler

Başvuru Formu

Başvuru dilekçesi.docx

Ders Verme Hareketliliği Puantaj Tablosu

2016-11-03-Basvuru-Degerlendirme-Puantaji-ders-verme(new)-(3).docx

Eğitim Alma Hareketliliği Puantaj Tablosu

2016-11-03-Basvuru-Degerlendirme-Puantaji-egitim-alma-(1).docx

Anlaşmalı Olunan Üniversiteler Listesi

Toros Üniversitesi  İkili Anlamalar..docx

Erasmus+ Rehberi Türkçe

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/halkla-ilişkiler/erasmus-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0

 Erasmus+ Rehberi İngilizce

http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 Ulusal Ajans Web Sitesi

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/öğrenme-hareketliliği

 Avrupa Komisyonu Web Sitesi

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htm


 Daha detaylı bilgi için:

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü:

E-mail: disiliskiler@toros.edu.tr
 Nursen Wakamatsu: nursen.wakamatsu@toros.edu.tr        

Erkan Tunç: erkan.tunc@toros.edu.tr

Kamuran Öztop: kamuran.oztop@toros.edu.tr

Duyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED