2017-2018 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN 2. KAYIT

2017-2018 ÖĞRETİM  YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN KAYIT 2. İLANI

1) Aşağıda  belirtilenlerin isimlerinin karşılarındaki bölümlere kabulüne;

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Yazılım  Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Endüstri  Mühendisliği

İnşaat  Mühendisliği


GÜZEL SANATLAR,  TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık


İKTİSADİ, İDARİ VE  SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Uluslararası Ticaret ve Lojistik


SAĞLIK BİLİMLERİ  MESLEK YÜKSEKOKULU


MESLEK YÜKSEKOKULU


2) Aşağıda isimleri  belirtilen adayların belgeleri olmadığından başvurularının reddine, belgelerini  süresi içinde tamamladığında daha sonra durumlarının değerlendirilmesine;


KESİN KAYIT

Kesin kayıt 08 Ağustos 2017 – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin kayıt yaptıracak adayların üniversitemize ivedi başvurması gereklidir.

 

Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

(Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

(Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

Banka: İşbank

Şube adı: Pozcu Şubesi

Hesap sahibi: Toros Üniversitesi Rektörlüğü

IBAN: TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82

f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

"Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış  beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı  kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.


Duyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED