2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Kıymetli Toros Üniversitesi Öğrencileri,

Erasmus+ programı kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemini yurtdışında geçirmek veya staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular başlamıştır.

Başvuru başlangıç tarihi: 18.09.2017
Başvuru bitiş tarihi: 12.10.2017 Saat: 16.30

(Belirtilen başvuru tarihi ve saati sonrasında yapılan başvurular kesinlikle kabul  edilmeyecektir.)

Başvuru yeri: 45 Evler Kampüsü A Blok Zemin Kat A004 Nolu Oda Erasmus Ofisi

Yabancı dil (İngilizce) sınav  tarihi: 16.10.2017 Pazartesi Saat: 10.00

Yabancı  dil (İngilizce) sınav yeri: 45 Evler Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokul Binası

ERASMUS  ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans-lisans-yüksek lisans-doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 2. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.
 3. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir.
 4. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 5. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 6. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir.
 7. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir.
 8. Öğrencinin alttan dersi olması başvuru yapmasına engel değildir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru formu (Ekte yer almaktadır.) Erasmus Başvuru Formu.docx
 2. Öğrenci transkripti (Öğrenci işlerinden temin edilecektir.)
 3. Öğrenci belgesi (Öğrenci işlerinden temin edilecektir.)

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme Kriterleri:

 1. Değerlendirme sürecinde başvuran öğrencilerin genel ortalamasının %50’si ve İngilizce Sınav sonucunun %50 si alınarak toplam puan 100 üzerinden Erasmus+ puanı hesaplanır.
 2. En yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama yapılarak, anlaşmalı olunan ülkelerdeki bölümlerin kontenjanlarına göre öğrenci gönderilir.
 3. Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 4.  Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 5. Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan (Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.)
 6. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 7. Yabancı dil sınavına girdikten sonra programa başvuru yapmaktan vazgeçen öğrencilere daha sonraki başvurularında -5 puan uygulanacaktır. Bu nedenle sadece yabancı dil bilgisini ölçmek için sınava girecek öğrenciler dezavantajlı konuma geçecektir.
 8. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için 10 gün feragat bildirim süresi tanınacaktır, bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

Diğer Önemli  Bilgiler:

 1. Seçilen öğrencilere, yurtdışında eğitim aldıkları süre için hibe verilecektir.
 2. Öğrenciler maddi destekten feragat ederek de bu programdan yararlanabilirler.
 3. Engelli öğrenciler ve şehit-gazi çocuklarına yönelik ilave destek ve imkanlar sunulabilmektedir.
 4. Erasmus+ programı kapsamında gidilebilecek ülkeler ve verilen hibe miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
 5. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülkeler ve üniversitelere Dual Working Agreements.xlsxlinkinden ulaşabilirsiniz. 
 6. Öğrencilerin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, öğrenim anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler öğrencilerin sorumluluğu altındadır.
 7. Her öğrenci 1 Dönem için seçilecektir.
 8. Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.
 9. Bir dönemde en az 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 10. Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını incelemek başvuru yapacak olan öğrencilerin sorumluluğundadır. Lütfen, başvuru öncesi tercih edeceğiniz üniversitelerin başvuru şartlarını dikkatlice inceleyiniz.
 11. Öğrencilerin hibe ödemeleri, hibede kesintiye neden olacak durumlar, çevrimiçi dil desteği (OLS), faaliyet süreleri bilgileri, vb. diğer önemli bilgilerin Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndan (17-27 arası sayfalar) http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0 incelenmesi gerekmektedir.

Kontenjanlar

Partner Üniversiteler ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda her anlaşmalı bölüm için kontenjanlar ortalama 2 kişiliktir. 2017 Erasmus+ bütçesine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilecek ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci sayısı tahmini 15 kişidir. Ancak başvuru sayısı ve öğrenci değerlendirme kriterlerine göre öğrenci kontenjanlarında değişiklik yapma hakkı Toros Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisine aittir.


Duyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED