HALK SAĞLIĞI TOPLULUĞU

Topluluğun Amacı

Halk Sağlığı Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde halk sağlığı çalışmalarında bulunmak

Sağlık ile ilgili önemli gün ve haftalarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

Sağlık hizmetlerinden yeterli derecede yararlanmayan yerleşim yerlerini ziyaret etmek

Sağlıkta farkındalık yaratmak için ihtiyacı olan yerlere sağlık ile ilgili materyal temin etmek

Sağlıkta bilgilendirme amaçlı seminer, panel ve kongre faaliyetlerinde bulunmak

Yukarıda belirtilen amaçlarla basın-yayın dokümanları oluşturmak

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED