KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ

Hakkında

Peyzaj Mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, LYS’de MF-4 puan türü ile öğrenci alan 4 yıllık bir programdır. Programımız; tasarım, planlama, mimarlık ve mühendislik gibi birçok disiplinin kesiştiği çoğul bir dile sahiptir ve bu bağlamda görsel, işlevsel, teknik, ekonomik ve ekolojik açıdan kaliteli ve sürdürülebilir kentsel mekan ihtiyacına yönelik yapısal ve doğal çevreler tasarlayabilen, disiplinler arası çalışma yetkinliğine sahip Peyzaj Mimarları ve Kentsel Tasarımcılar  yetiştirmektedir.

Uygulanan eğitim programının hedefleri;

  • Kentsel ortamların işlevlendirilmesi ve kentlerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla; doğa, tasarım, mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin işbirliğinden faydalanabilmeye yönelik bilgi ve becerilere sahip,

  • Küresel, ülkesel ve yerel ölçeklerde yaşanan kentsel sorunlardan haberdar, meslek alanı ile ilgili enformasyon ve teknolojileri yakından takip eden,

  • Bilimsel ve sistematik sentez yapabilme, çok yönlü kararlar alabilme gibi yeteneklere sahip, entelektüel peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Tasarım ağırlıklı olan eğitim programının ana eksenini Tasarım Stüdyoları oluşturmaktadır. Stüdyolarda; farklı ölçeklerdeki kentsel mekânların tasarımı bağlamında ortaya konan problemlerin çözümü, önerilen çözümlerin uygulama boyutunda içerdiği teknik detayların kavratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda tasarım stüdyoları kapsamında açık-yeşil alanların işlevlendirilmesi, kent kimliğinin güçlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması esaslı konular çalışılmaktadır. Stüdyo dersleri, meslek alanı ile ilgili teorik, uygulamalı, teknik dersler ile desteklenmektedir.

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

TORMED