• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

Abis

Ünvan Adet Oran
Arş. Gör. 8 12 %
Doç. Dr. 6 9 %
Dr. Öğr. Üyesi 22 32 %
Öğr. Gör. 18 26 %
Prof. Dr. 14 21 %
TOPLAM 68 100%
Fakütle / MYO Adet Oran
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 29 7 %
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 125 31 %
MESLEK YÜKSEKOKULU 53 13 %
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 81 20 %
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 110 28 %
TOPLAM 398 100%
Yıl ISI Dergilerinde Makale Uluslararası Dergilerde Makale Uluslararası Bildiri Kitap veya Kitapta Bölüm Ulusal Makale Ulusal Bildiri Diğer Yayınlar TOPLAM
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 5
46
72
156
97
0 0 0 20
TOPLAM 89 67 75 44 51 47 25 398