Ünvan Adet Oran
Arş. Gör. 8 12 %
Doç. Dr. 6 9 %
Dr. Öğr. Üyesi 21 32 %
Öğr. Gör. 16 25 %
Prof. Dr. 14 22 %
TOPLAM 65 100%
Fakütle / MYO Adet Oran
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 29 8 %
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 111 31 %
MESLEK YÜKSEKOKULU 45 13 %
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76 21 %
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 96 27 %
TOPLAM 357 100%
Yıl ISI Dergilerinde Makale Uluslararası Dergilerde Makale Uluslararası Bildiri Kitap veya Kitapta Bölüm Ulusal Makale Ulusal Bildiri Diğer Yayınlar TOPLAM
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 5
45
72
155
78
TOPLAM 75 60 69 44 40 44 25 357