Ünvan Adet Oran
Arş. Gör. 8 12 %
Doç. Dr. 6 9 %
Dr. Öğr. Üyesi 22 33 %
Öğr. Gör. 16 24 %
Prof. Dr. 14 21 %
TOPLAM 66 100%
Fakütle / MYO Adet Oran
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 29 8 %
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 114 31 %
MESLEK YÜKSEKOKULU 46 13 %
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76 21 %
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 103 28 %
TOPLAM 368 100%
Yıl ISI Dergilerinde Makale Uluslararası Dergilerde Makale Uluslararası Bildiri Kitap veya Kitapta Bölüm Ulusal Makale Ulusal Bildiri Diğer Yayınlar TOPLAM
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 5
45
72
155
89
TOPLAM 79 61 71 44 43 45 25 368