Ünvan Adet Oran
Arş. Gör. 8 12 %
Doç. Dr. 6 9 %
Dr. Öğr. Üyesi 22 33 %
Öğr. Gör. 17 25 %
Prof. Dr. 14 21 %
TOPLAM 67 100%
Fakütle / MYO Adet Oran
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 29 8 %
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 117 31 %
MESLEK YÜKSEKOKULU 49 13 %
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76 20 %
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 108 28 %
TOPLAM 379 100%
Yıl ISI Dergilerinde Makale Uluslararası Dergilerde Makale Uluslararası Bildiri Kitap veya Kitapta Bölüm Ulusal Makale Ulusal Bildiri Diğer Yayınlar TOPLAM
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 5
45
72
155
94
0 0 0 0 0 6
TOPLAM 83 63 74 44 44 46 25 379