• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

Abis

Ünvan Adet Oran
Arş. Gör. 8 12 %
Doç. Dr. 6 9 %
Dr. Öğr. Üyesi 22 32 %
Öğr. Gör. 18 26 %
Prof. Dr. 14 21 %
TOPLAM 68 100%
Fakütle / MYO Adet Oran
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 29 7 %
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 132 32 %
MESLEK YÜKSEKOKULU 58 14 %
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 86 21 %
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 111 27 %
TOPLAM 416 100%
Yıl ISI Dergilerinde Makale Uluslararası Dergilerde Makale Uluslararası Bildiri Kitap veya Kitapta Bölüm Ulusal Makale Ulusal Bildiri Diğer Yayınlar TOPLAM
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 5
48
73
157
99
0 0 32
TOPLAM 92 67 83 48 53 48 25 416