Ünvan Adet Oran
Arş. Gör. 7 13 %
Doç. Dr. 6 11 %
Dr. Öğr. Üyesi 20 36 %
Öğr. Gör. 13 23 %
Prof. Dr. 10 18 %
TOPLAM 56 100%
Fakütle / MYO Adet Oran
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 11 6 %
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 52 27 %
MESLEK YÜKSEKOKULU 27 14 %
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 46 24 %
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 58 30 %
TOPLAM 194 100%
Yıl ISI Dergilerinde Makale Uluslararası Dergilerde Makale Uluslararası Bildiri Kitap veya Kitapta Bölüm Ulusal Makale Ulusal Bildiri Diğer Yayınlar TOPLAM
0 0 0 32
0 0 39
121
0 0 0 0 0 0 2
TOPLAM 60 4 25 31 34 21 19 194