2017 -2018 BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DUYURUSU

TOROS ÜNİVERSİTESİ 

2017 -2018 BAHAR YARIYILI 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI DUYURUSU

Kurum İçi yatay geçiş yapılabilmesi için Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerimden en az 2.00 olması gerekmektedir. Alt  yarıyıllardan başarısız dersi olanlar başvuruda bulunamazlar.

Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Kurum İçi Yatay geçiş yapan öğrencinin bursu sona erer ve ücretli öğrenci statüsüne girer. Ancak Mütevelli Heyetçe uygun görülecek süre ve oranlarda öğrenim ücretinden indirim yapılabilir.

BU KONU İLE İLGİLİ MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Rektörlüğümüze ilgide kayıtlı yazı sunulan ve kurum İçi yatay geçiş yapan öğrencilerin burslarının devamı ile ilgili husus görüşülmüş olup, Toros Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi’ nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ÖSYM tarafından Ücretli ve % 50 Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş yapmaları durumunda bursluluk durumlarının aynı şekilde devam etmesine, Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin ise öğrenim ücretinin % 25’ine tekabül eden kısmını ödemelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başvuru- Değerlendirme- Kayıt Tarihleri:

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Asil Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

02.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

26.01.2018

02.02.2018

05.02.2018

08.02.2018

09.02.2018

09.02.2018

Kontenjanlar  için tıklayınız..pdf

Taban Puanlar.pdf için tıklayınız.

 Başvuru İçin Gerekli  Belgeler: 

1- Başvuru Formu (Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu.doc)

2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti

3- ÖSYM Sonuç Belgesi

4- YGS Puanlarını gösterir belge

a) Aynı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin not ortalaması ile ilgili herhangi bir başarı şartı aranmamaktadır; ancak, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Merkezi yerleştirme puanlarının karşılaştırılmasında öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait puanı ile yatay geçiş yapmak istediği diploma programının aynı öğretim yılına ait taban puanı esas alınır.

b) Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi