Çukurova Kalkınma Ajansı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Amacı:

Çukurova’yı (Adana ve Mersin) temsil edecek, turistlerde ilgi uyandıracak hediyelik eşyalar üretmek, geleneksel el sanatlarımızı yeni kuşaklara aktarmak, çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmak, bu alanda eser veren sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek. Genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla;

 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği
 • Adana Olgunlaşma Enstitüsü
 • Çukurova Üniversitesi
 • Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Mersin Üniversitesi
 • Mersin Olgunlaşma Enstitüsü

İşbirliği ile “Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.

Konusu:

Çukurova (Adana ve Mersin) bölgesinin doğası, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini temsil edecek, seri üretime uygun, geleneksel el sanatları ve/veya modern tekniklerin kullanılabileceği hediyelik eşya tasarım yarışması.

Kapsamı:

 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 (on sekiz) yaş üzeri tüm amatör veya profesyonel çalışan usta, sanatçı, akademisyen ve öğrencilere açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya başvuru için herhangi bir eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya; Çukurova Kalkınma Ajansı çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ile bunların birinci derece yakınları katılamazlar.

Hedefleri:

 • Turistik değeri olan hediyelik eşya üretimini teşvik etmek
 • Geleneksel el sanatlarını, çağdaş yorum ve tasarımla buluşturmak
 • Çukurova’daki turistik, kültürel ve tarihi değerlere ve dokulara sahip çıkmak
 • Ürün tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini güçlendirmek

Katılım şekli:

Başvuru sahipleri yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserler ile en fazla 2 (iki) ürünle katılabilir.

Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

Ödüller:

Bir yarışmacı birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en yüksek derecedeki ödül verilecektir.

Ödüllere ilişkin ödemeler eser sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından sonra 1 ay içinde yatırılacaktır.

 • Birincilik Ödülü: 7.500 TL
 • İkincilik Ödülü: 5.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
 • Adana Özel Ödülü: 1.500 TL
 • Mersin Özel Ödülü: 1.500 TL
 • ÇKA Özel Ödülü: 1.500 TL
 • Tasarım Özel Ödülü: 1.500 TL

Yarışma Takvimi:

Eser Teslim Tarihleri: 12.03.2018 - 20.04.2018 (TSİ 17:00)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 29.04.2018

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 04.05.2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Bağlantılar

Çağrı İlanı

Şartname

Başvuru Formu

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ