TÜBİTAK 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2018 Yılı İkinci Çağrı

Çağrının Amacı ve Kapsamı Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan kongre, konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılım için destek verilecektir.

Bu çağrı duyurusu, yurt içi bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Destek Kapsamı ve Miktarı

Destek Kapsamı:

Yurt içindeki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılara ya da lisans veya yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Destek miktarı:

Yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklere katılacak kişilere verilecek destek miktarları programın web sayfasında yer almaktadır.

Başvurulan etkinlik kapsamında başka bir kurum/kuruluştan yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek alınması durumunda TÜBİTAK desteğinden ilgili tutarlar düşülür.

Başvuru Koşulları:

a. Başvuru yapacak kişilerin, başvuru tarihinde 35 yaşını aşmamış genç araştırmacı ya da en az lisans 3. sınıf veya lisansüstü öğrenim gören öğrenci olması,

b. Katılmak istenilen etkinliğin araştırmacının bilim alanı ile ilgili yurt içinde düzenlenen

konferans, kongre, sempozyum vb. olması,

c. Bildirinin sözlü sunum için kabul edilmiş olması, (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır)

ç. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,

d. Katılmak istenilen etkinliğin en az üçüncüsünün düzenleniyor olması,

e. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,

f. 2224 B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içerisinde yararlanılmamış olması,

g. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

h. Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurumsal etkinlik olmaması gerekmektedir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programdan yararlanamazlar.

TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Çağrı Takvimi:

Başvuru bir yılda en çok 4 dönem halinde alınır. Başvuruların, etkinliğin düzenleneceği aydan en geç bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir.

Başvuru Dönemi
Açılış Tarihi
Kapanış Tarihi
Sonuç Açıklama
1. Dönem
15 Ocak 2018
31 Ocak 2018
Nisan 2018
2. Dönem
2 Nisan 2018
30 Nisan 2018
Temmuz 2018
3. Dönem
2 Temmuz 2018
31 Temmuz 2018
Ekim 2018
4. Dönem
1 Ekim 2018
31 Ekim 2018
Ocak 2019

İrtibat Bilgileri

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörlüğü

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Tel: 0 312 444 66 90

E-Posta : [email protected]

Bağlantılar

Çağrı İlanı

Başvuru Formu

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ