İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN

Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Bilimsel Hazırlık Programında Yasal Sürelerinin Dolması Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi  Aşağıda Verilmiştir.  ÖNEMLE DUYURULUR.


T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 12/(1) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33/(1) maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en çok üç yarıyıl olarak belirlendiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eksi kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarınca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, verilen süre sonunda, başarısız olan veya programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması),  aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun 16.03.2018 tarih ve 05/25 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

  

Tezsiz  Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

 

Program
Öğrenci No
Adı
Soyadı
Kayıt Tar.
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
108010001
Çağrı Baran
KÜÇÜKBEY
13-06-2011
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
108010040
Musa Serdar
IŞIK
16-02-2011
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
108010090
Pınar
GÜNDÜZ
20-06-2011
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
118010002
Mehmet
UYDURAN
22-09-2011
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
118010004
Sedef
YILDIZ
07-10-2011
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
118010010
Duygu Özdemir
GÜNDAL
10-02-2012
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
128010006
Saed
GHAFFARİ
21-02-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
128010008
Suphi Ümit
MUTLU
15-02-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
128010010
Ali Osman
İMRAN
13-03-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138010001
Fahruleyl
AŞKIN
26-09-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138010006
Deniz
ATEŞ
07-02-2014
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138010008
Ozan
ÖZGÜR
18-02-2014
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138010011
Uğur
AYATA
14-02-2014
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138050004
Engin
GÜVENÇ
26-09-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138050007
Hüseyin
TAÇYILDIZ
26-09-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138050009
Muhammet Kazım
CANGÜVEN
26-09-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138050018
Murat
AKIN
30-09-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
138050019
Abdullah
GÜVERCİNLİK
30-09-2013
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
148050002
Harun
SÖNMEZ
12-09-2014
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
158050001
Yiğit
ASLAN
10-08-2015
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
158050003
Barışcan
YAVUZ
07-09-2015
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
158050004
Fahri
AVCI
09-09-2015
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
158050007
Muzaffer Necati
ERGEN
01-02-2016
Bilişim Teknolojileri ( Tezsiz )
158050009
Erhan
İSMAİLOĞULLARI
05-02-2016


Program
Öğrenci No
Adı
Soyadı
Kayıt Tar.
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
118020003
Azim Volkan
USLU
10-02-2012
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
138020002
Cem
BELİCE
19-09-2013
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
138020005
Ozan
CÜLCÜLOĞLU
04-09-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
138020007
Şahabettin
DEMİREL
10-02-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi  ( Tezsiz )
138020008
Tevfik
ÜLKER
27-01-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
138020009
Mustafa
KAYA
10-02-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
148020002
Ali
BAKLACI
27-08-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
148020005
Abdullah Seçkin
ONAT
27-08-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
148020008
Ferhat
GÜR
06-01-2014
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
158020002
Mahmut
ÜNAL
21-08-2015
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi  ( Tezsiz )
158020003
Fırat
MUTLU
01-09-2015
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
158020004
Ekin
ALAGÖZ
02-09-2015
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi  ( Tezsiz )
158020005
Ebubekir
AYBAT
08-09-2015
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
158020006
Önder
OVA
07-10-2015
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi  ( Tezsiz )
158020012
Eyyüp Murat
ÖZOZAN
29-09-2015
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ( Tezsiz )
168020006
Ekin
LALE
23-09-2016


Tezli  Yüksek Lisans Programlarından Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayamadığı için  İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 30/(4) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 10/(4) maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıl olarak belirlendiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eksi kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarınca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, bilimsel hazırlık programı için verilen süre sonunda, başarısız olan veya programı tamamlayamayan (bilimsel hazırlık program süresinin dolması),  aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun 20.04.2018 tarih ve 06/29 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

Tezli  Yüksek Lisans Programlarından Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayamadığı için  İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrencinin    Numarası
Öğrencinin    Adı Soyadı 
Kayıtlı    olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt    Tarihi
158040006
Ali İbrahim TULUK
Mimarlık Tezli YL
07/09/2015
158040001
Oğuzhan FINDIK
Mimarlık Tezli YL
10/09/2015
158040008
Melike ÖZKAN
Mimarlık Tezli YL
11/09/2015
158030005
Hakan YILMAZ
Endüstri Mühendisliği Tezli YL
01/09/2015


Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi