2018-2019 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN   ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI

Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Toros Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci kabulüne ilişkin Kayıt Kabul Yönergesi doğrultusunda yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

 

YURT DIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME    VE KABUL TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

Değerlendirme Takvimi

Sonuç İlan Tarihi

Kayıt Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

14.05.2018

27.07.2018

30.07.2018

03.08.2018

07.08.2018

13.08.2018

17.08.2018

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

KONTENJANLAR VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Kontenjanlar ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız..pdf

GENEL KOŞULLAR

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

d) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

e) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar

 

Başvuruda bulunabilirler.

 

Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

 

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV   SONUÇLARI 

Ek-1 listede belirtilen sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır.

Ek-1 Liste için tıklayınız..pdf

BİRDEN FAZLA SINAV SONUCU İLE BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURULARI  DEĞERLENDİRMEYE  ALINMAYACAKTIR.

İSTENİLEN BELGELER:

Toros Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci  Kontenjanlarına başvuracak  adaylar; Adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:

a)Yurtdışından Öğrenci Kabul Başvuru  Formu.doc, ( Başvuru Formunun http://www.toros.edu.tr/ adresinden çıktısını alarak doldurup imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte göndermelisiniz.)

b) Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

ç) Pasaport örneği,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa Ek-1 Listede belirtilen Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.

f) Aday tarafından doldurulan tercih bildirim formu. Adaylar adı geçen formu doldururken, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavında uygulanan puan türüne göre sayısal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan bölüm  veya programlardan en fazla üç tercih  yapabilir.

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilen belgeler başvuru dosyası için alınır ve hiçbir halde geri verilmez.

Adaylar https://applyonline.toros.edu.tr/ adresinden  online veya başvuru formunu doldurarak ve yukarıda istenilen diğer belgeler ile  birlikte;

Posta Adresi:

Toros Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Bahçelievler Kampüsü 1857 Sokak No: 12 Yenişehir 33140 MERSİN

Adresine en geç 02.08.2018 tarihinde ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru süresinden sonra Toros  Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığına postayla ulaşan veya  elden verilmek istenen başvurular kabul  edilmeyecektir.

TERCİH İŞLEMİ

Adaylar formda üç tercih yapacaklardır. Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.

EĞİTİM DİLİ:

Üniversitemizde eğitim dili genel olarak İngilizcedir. Kısmen veya tamamen Türkçe eğitimde verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için tıklayınız..pdf

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar www.toros.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca, Toros Üniversitesi tarafından kabul edilen adayların elektronik posta adresine kabul edildikleri bildirilecektir.

Üniversitemizde yabancı dilde öğretim yapan programlarda öğretim dili en az %30 İngilizce olduğundan Üniversiteye bu yönerge hükümlerine göre kabul edilen öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu herhangi bir dil sınavı belgesi (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vb.) ile sunamayanların İngilizce dil bilgisi düzeyi Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.

Kayıt sırasında, Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabilirler.

Öğretim dili Türkçe olan bölümlere başvuracak adayların Türkçe dil bilgisi düzeyi; TÖMER tarafından veya Türkiye’deki Üniversitelerde yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya Yunus Emre Enstitüsü sınav sonucuna göre değerlendirilir. Ayrıca, Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe dil bilgisi düzeyi Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre de belirlenir.

Bu sınavda başarılı olamayanlar Türkçe dil bilgilerini geliştirmek üzere izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılacak Türkçe yeterlik sınavına ya da TÖMER tarafından başarılı bulunduklarını gösteren dil belgesi ile öğrenimlerine başlayabilirler.

Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren,

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı

örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak "Öğrenci Vizesi",

g) 6 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

(3) "Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

(4) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış beyanda bulunduğu ya da   kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı kazanan adayların  kayıt  hakları iptal edilir.   


Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi