TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, docent ve Dr. öğr. üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. ( link: http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c)  ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş olarak gönderilecektir.)

Link:http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili İngilizce olan bölümler için **)

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,

Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,

Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı

başvuru evrakları ile birlikte 13 Temmuz 2018  tarihine kadar  Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 


 

Not: İlan 21 Haziran 2018 Tarihli ve 30455 Sayılı Resmî Gazetede Çeşitli İlanlar Bölümünde 5405/1-1 sayı ile yayınlanmıştır.


 

Alım Yapılacak Bölümler;

 

Güzel Sanatlar   Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart   Açıklama

Mimarlık

1

1

2

Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

1

1

2

Mimarlık veya İç Mimarlık bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.

İktisadi, İdari   ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Uluslararası   Ticaret ve Lojistik **

 

 

1

 

Doktorasını İşletme veya Lojistik alanından almış olmak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında çalışmaları olmak.

 

 

1

Lisans veya Doktora derecesini Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik alanında almış olmak.

İşletme **

 

1

1

İşletme veya Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji**

 

1

 

 

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

1

 

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak Danışma Psikolojisi veya Sağlık Psikolojisi veya Psikometri alanında çalışmalar yapmış olmak

 

 

2

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Danışma Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

Psikiyatri veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası   Finans **

1

1

1

Finans veya Muhasebe alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik   Fakültesi

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Elektrik   Elektronik Mühendisliği **

 

 

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup aynı alanda Doktora yapmış olmak ve Elektrik Makineleri ve/veya Elektrik Tesisleri alanında çalışma yapmış olmak.

Endüstri   Mühendisliği **

1

1

1

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

İnşaat   Mühendisliği

1

1

1

İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mekanik veya Yapı alanında çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri   Yüksekokulu

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Sağlık Yönetimi

 

 

1

Doktorasını Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

 

 

1

Doktorasını İşletme veya Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak.

** Eğitim Öğretim dili İngilizcedir.

 

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi