Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Güz Yarı Yılı Doktora Öğrenci Başvuru Duyurusu

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Lisans Derecesiyle Başvuracaklarda İstenilen Belgeler

 1.  İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı

 2. Lisans Diploması veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).

 3. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi . (5 yılı geçmeyen ALES belgesi kabul edilecektir.).

 4. ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.

 5. Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 puan yada muadili bir puan aldığına ilişkin lisans not çizelgesi. ( aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).

 6. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınav belgesi .(YDS 55.00,ÜDS 55.00,  KPDS 55.00 vb.)

 7. Nüfus cüzdan fotokopisi .

 8. 2 adet fotoğraf.

 9. Erkek öğrenci adayları için askerlik durum beyanı belgesi..

 

Yüksek Lisans Derecesiyle Başvuracaklarda İstenilen Belgeler

 1. İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı.

 2. Tezli Yüksek Lisans Diploması veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).

 3. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi. (5 yılı geçmeyen ALES belgesi kabul edilecektir.).

 4. ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.

 5. Lisans ve yüksek lisans not çizelgeleri. ( aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).

 6. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınav belgesi .(YDS 55.00,ÜDS 55.00,  KPDS 55.00 vb.).

 7. Nüfus cüzdan fotokopisi.

 8. 2 adet fotoğraf.

 9. Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi .

 • NOT : 06 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, bu programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuru yapamazlar.


Başvurularla İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Forma gitmek için tıklayınız

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi