2018 -2019 GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DUYURUSU

TOROS ÜNİVERSİTESİ 

2018 -2019 GÜZ YARIYILI 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI DUYURUSU

Kurum İçi yatay geçiş yapılabilmesi için Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerimden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Alt  yarıyıllardan başarısız dersi olanlar başvuruda bulunamazlar.

Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Toros Üniversitesi Kurum İçi ve  Kurumlar Arası  Yatay Geçiş Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası  uyarınca, ÖSYM  tarafından Ücretli ve %50 burslu olarak yerleştirilen  öğrencilerin kurum  içi yatay geçiş yapmaları durumunda aynı şekilde devam  etmesine, Tam  Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin ise öğrenim ücretinin  %25’ine  tekabül eden kısmını ödemelerine 31.01.2017 tarih ve 02/05 sayılı   Üniversite Yönetim Kurulu ile Karar verilmiştir.

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başvuru- Değerlendirme- Kayıt Tarihleri:

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Asil Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

16.07.2018

29.08.2018

31.08.2018

06.09.2018

07.09.2018

10.09.2018

13.09.2018

14.09.2018

14.09.2018

Kontenjanlar için  tıklayınız..pdf.pdf

Taban Puanlar.pdf

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1- Başvuru Formu 

Ek Madde-1 Kapsamında Başvuru Formu.doc

Genel Not Ortalaması Başvuru Formu.doc

2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti

3- ÖSYM Sonuç Belgesi

4- YGS Puanlarını gösterir belge

a) Aynı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin not ortalaması ile ilgili herhangi bir başarı şartı aranmamaktadır; ancak, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Merkezi yerleştirme puanlarının karşılaştırılmasında öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait puanı ile yatay geçiş yapmak istediği diploma programının aynı öğretim yılına ait taban puanı esas alınır.

b) Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Duyurulara Geri Git

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ