2018-2019 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN KAYIT İLANI

2018-2019 ÖĞRETİM  YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN KAYIT İLANI

KESİN KAYIT

Kesin kayıt 13 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin kayıt yaptıracak adayların üniversitemize ivedi başvurması gereklidir.

 

Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren,Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenimücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

(Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

(Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

Banka: İşbank

Şube adı: PozcuŞubesi

Hesap sahibi: TorosÜniversitesi

IBAN: TR170006 4000 0016 6060 9272 82

 f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

"Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış  beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı  kazanan adayların kayıt hakları iptaledilir.


1) Aşağıda  belirtilenlerin  isimlerinin karşılarındaki bölümlere kabulüne;

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve  Yazılım Mühendisliği


Elektrik - Elektronik Mühendisliği


 

Endüstri  Mühendisliği


 İnşaat  Mühendisliği

 

GÜZEL SANATLAR,  TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık 

 

Mimarlık

 

İKTİSADİ, İDARİ VE  SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme


Uluslararası  Ticaret ve Lojistik 

Psikoloji 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 

 

 MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

2) Aşağıda isimleri belirtilen adayların belgeleri olmadığından başvurularının reddine, belgelerini süresi içinde tamamladığında daha sonra durumlarının değerlendirilmesine;


3) Aşağıda isimleri belirtilen adayların tercih ettiği bölümlerin kontenjan yetersizliği ve başka bölüm tercihleri olmaması nedeniyle yedek olarak kabulüne, bu bölümlere asil adayların kesin kayıt yaptırmaması halinde 27.08.2018 tarihinde kayıtlarının yapılmasına; 


FINAL  REGISTRATION

Final registration dates are between August 13th and August 17th, 2018.

Candidates for final registration are urged to apply immediately to the university.  

Documents  required at registration:

a) Original copy of high school diploma,

b) "Certificate of Equivalence" to be taken from Embassy or Consulate of the Republic of Turkey or the Republic of Turkey Ministry of Education which indicates that the high school diploma is equivalent to the diploma from Turkish high school,

c) Original document showing the average grade point average at graduation, translated into English or a Certified Turkish copy from the Embassy or Consulate of the Republic of Turkey,

ç) The original document of the test results which will be used in the application and translated into English or Turkish copy certified by the Embassy or Consulate of the Republic of Turkey,

d) Official identity or an approved copy of the passport identification page,

e) The bank receipt showing that the tuition fee has been paid,

Tuition  fee:

Candidates must pay the tuition via the account number mentioned below. (Bank fees should be calculated apart from this amount.)

(The expression "Foreign Student Registration Fee" must be stated on the bank receipt.)

Bank:  İşbank

Branch  name: Pozcu Şubesi

Account  Owner: Toros Üniversitesi

IBAN: TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82

f) 6 passport size photos,

g) If applicable, foreign language and Turkish proficiency certificate with international validity,

h) Foreign national identification number,

ı) A document showing a valid health insurance for the duration of their education. (Optional)

i) Document certifying that they have an income above the amount that will provide them continue their education.

Those who have "Turkish Pedigree Document" must present it at the time of registration.

The documents that students provide at a later date do not change the status of acceptance.

Those who do not register within the period of registration to be declared shall be deemed to have lost their right to register.

The candidates who failed to submit requested documents in registration or made false declaration and the candidates who are determined that they do not meet the criteria will lose their right for registration and their registration rights will be revoked.

 

1) Admission of the following  students to the departments shown across them:

 ENGINEERING FACULTY

Computer and Software Engineering


Electrical and Electronics Engineering 

 

Industrial Engineering


Civil Engineering


 FACULTY OF FINE ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE

Interior Architecture


Architecture  

FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES

Business Administration 

 

International Trade and Logistics

 

Psychology 

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

 

VOCATIONAL SCHOOL 

 

2) Since the applicants whose names are mentioned below do not have the documents, it is decided that their applications should be refused and their cases should be evaluated later.


3) Due to lack of quota in the departments they chose and there is no other department preferences, the following candidates have been accepted as substitutes. In case the permanent candidates do not register for the departments, it was decided that their registration will be made on 27.08.2018.

 

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi