Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Ek Sınav Hakkı

6569 Sayılı Af Kanununun 32. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 68. maddesi gereğince,  Meslek Yüksek Okuluna 2012, 2013 ve 2014 yıllarında kayıt yaptırmış ve azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilere tanınan iki ek sınav için başvurular 06.09.2018 tarihine kadar alınacaktır. Birinci ek sınav 10.09.2018-13.09.2018, ikinci ek sınavı ise 01.10.2018-05.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.


Not: Başvuru FR-19- Yüksekokul Öğrenci Genel Dilekçe Formu.doc ile MYO Müdürlüğüne yapılacaktır.

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi