2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME/DERSE KAYIT İŞLEMLERİ

TOROSÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ  YARIYILI

KAYIT YENİLEME/DERSE KAYIT İŞLEMLERİ

2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ YARIYILI kayıt yenileme /derse kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Aşağıda belirtilen tarihlere ve uyarılara dikkat edilmesi; işlemlerin süresi içerisinde tamamlanması açısından ve sonradan mağduriyet yaşanmaması için önemlidir.

1.  SINIFLAR DAHİL TÜM ÖĞRENCİLERİN 2018 - 2019ÖĞRETİM YILI GÜZ  YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERS SEÇME İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLERİNKENDİLERİ  TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 

ÖĞRENİM  ÜCRETİ /  MUHASEBE ONAYI  ( EN GEÇ 13 Eylül 2018)  

Öğrenim ücreti yükümlülüğü olanlar en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar kayıt yenileme ilk aşaması için Muhasebe Müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak ve onay almak zorundadırlar. Onay işleminden sonra ders seçimini yapmalıdırlar.

Öğrenim ücretiyle ilgili herhangi bir sorunu olmayan öğrenciler 27 Ağustos 2018 - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında ders seçimi yapabileceklerdir. Ödeme ilgili tüm hususlar Mali İşler Müdürlüğünden Öğrenilecektir.

 

İNTERAKTİF  DERSE KAYIT / KAYIT YENİLEME  (27 Ağustos 2018 - 14 Eylül 2018)

Öğrenci derse interaktif kayıt yapabilmek için; http://oibs.toros.edu.tr/ sayfasından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'ne kendilerine daha önce verilen kullanıcı adı(Öğrenci Numarası) ve şifre (TC Kimlik Numarası) ile giriş yapmalıdır. Bu bilgileri eksik olan öğrencilerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlilerinden yeni şifre almaları mümkündür.

Ders kaydı işlemlerinde öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersi/dersleri almak zorundadır. Başarısız dersler (ÖBS)Öğrenci Bilgi sisteminde BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER bölümünde yer almaktadır.

Yeni alınacak dersler AÇILAN DERSLER kısmından işaretlendikten sonra seçilen derslere eklenip, tüm seçilen dersler danışman onayına gönderilir ve öğrenci ders kaydını gerçekleştirmiş olur.

Ders Kayıt Çıktıları: Ders kayıt çıktıları, karışıklıkları engellemek ve gereksiz çıktıların önüne geçebilmek amacıyla Akademik Takvim'de belirtilen Ders Ekleme / Çıkarma haftasından sonraki hafta 14-28 Eylül 2018 tarihleri arasında 3 nüsha Ders kayıt  çıktısı alınıp, danışman öğretim elemanına imzalattırılacaktır. İmzalı çıktılardan bir nüshası öğrencide kalacak 2 nüshası Danışmana verilecek ve bunlardan bir  nüshası Dekanlık/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarınca Öğrencinin özlük  dosyasına konulmak üzere en geç 01 Ekim 2018 tarihine kadar Rektörlüğe  gönderilecektir. Bu işlem ileride karşılaşılabilecek sorunlar için önem  taşımaktadır.  Yapılan işlemlerin danışman tarafından onaylanıp onaylanmadığını öğrenci kendi sayfasından bakıp kontrol etmelidir. Seçilen dersler danışman tarafından onaylanmış ise 2018-2019 Güz Yarıyılı dersleri öğrencinin transkriptine yansıyacaktır. Aksi halde durumun danışmana bildirilmesi gerekmektedir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ders seçimiyapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar:

1- Öğrenci ders kaydını yapmadan önce sistemdeki başarı İzleme bölümünden giriş yapmalı ve başarı durumu bölümünden ders  durumunu mutlaka incelemelidir.  

2- Öğrenci otomasyonu sayfanızdaki müfredatınızda bulunan derslerle, Başarı durumu bölümündeki dersleri karşılaştırarak kayıt yapacağınız  dersleri belirleyiniz.

Derse kayıt ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların öncelikleDanışman hocanıza ilgili bölüm başkanlığına ve Fakülte/ YO/MYOSekreterliklerine veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesiyararınıza olacaktır.

 Konu ile ilgili yeni düzenlemeler olması durumunda bilgiler  güncellenecektir. Bu nedenle Üniversitemiz web sayfasınıtakip etmeniz  yararınıza olacaktır.

                                                                                        

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi