İLİŞİĞİ KESİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-FBE

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Yasal Sürelerinin Dolması Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir. 

ÖNEMLE DUYURULUR.

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 12/(1) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33/(1) maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en çok üç yarıyıl olarak belirlendiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarınca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2017-2018 bahar yarıyılı sonunda, başarısız olan veya programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması), aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun 02.11.2018 tarih ve 15/81 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.


Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrenci    No
Adı
Soyadı
Kayıtlı    olduğu Yüksek Lisans Programı 
Kayıt    Tarihi
158050006
HÜSEYİN BİRCAN
İCAT
Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
01-02-2016
168050008
FATİH
BUĞRUL
Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
06-02-2017
168050010
ZEKİ
GÜVEN
Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
08-02-2017
168050013
ASAF ANIL
CENGİZ
Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
09-02-2017
Öğrenci    No
Adı
Soyadı
Kayıtlı    olduğu Yüksek Lisans Programı 
Kayıt    Tarihi
168020008
ŞEHMUS
DEMİR
Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )
09-02-2017
168020009
EMRE
ALTUN
Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )
07-02-2017


Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi