İLİŞİĞİ KESİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-SBE

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Yasal Sürelerinin Dolması Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir.

ÖNEMLE DUYURULUR.

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 12/(1) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33/(1) maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en çok üç yarıyıl olarak belirlendiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarınca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2017-2018 bahar yarıyılı sonunda, başarısız olan veya programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması), aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun 31.10.2018 tarih ve 19/179 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
159020088
Mehmet ELMALI
İşletme Tezsiz
01.02.2016
169020031
Onur AK
İşletme Tezsiz
23-09-2016
169020034
İdris ALTINTAŞ
İşletme Tezsiz
09-02-2017
169020036
Yılmaz KONCA
İşletme Tezsiz
07-02-2017
169020038
Uluç KANKUL
İşletme Tezsiz
06-02-2017
169020042
Herdem SARIYILDIZ
İşletme Tezsiz
08-02-2017
169020043
Nurullah BOYLU
İşletme Tezsiz
08-02-2017
169020046
Ali GÜMÜŞOĞLU
İşletme Tezsiz
08-02-2017
169020047
İsmail YİĞİT
İşletme Tezsiz
10-02-2017
169020050
Gökhan ZENGİN
İşletme Tezsiz
08-02-2017
169020053
Halil İbrahim ÖZTÜRK
İşletme Tezsiz
10.02.2017
169020058
Haci Ömer TAŞ
İşletme Tezsiz
15-02-2017
169020059
Ersin YENİLİOĞLU
İşletme Tezsiz
15-02-2017
Öğrencinin    Numarası
Öğrencinin    Adı Soyadı 
Kayıtlı    olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt    Tarihi
159022004
Ebru ÖĞÜT EKMEKÇİ
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz
26-08-2015
159022006
Muhammet ŞAHİN
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz
01-09-2015
159022029
Furkan ŞAHİN
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz
04-09-2015
169023008
Gürhan KOLLU
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz
06-02-2017
Öğrencinin    Numarası
Öğrencinin    Adı Soyadı 
Kayıtlı    olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt    Tarihi
169031013
Necmettin Berkin GÜL
Ulus. Tic. Ve Loj. Tezsiz
14-02-2017
Öğrencinin    Numarası
Öğrencinin    Adı Soyadı 
Kayıtlı    olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt    Tarihi
109010076
Sercan ÖZARSLAN
İşletme Ekonomisi Tezsiz
27-06-2011
109010086
Seda ÖRGEN
İşletme Ekonomisi Tezsiz
28-06-2011
169010001
Hakkı YURTDAŞ
İşletme Ekonomisi Tezsiz
06-02-2017
169010002
Yavuz TANSAL
İşletme Ekonomisi Tezsiz
10-02-2017
169010004
Nedim Barış BOZBEY
İşletme Ekonomisi Tezsiz
09-02-2017
169010005
Emre Can DEMİRCİOĞLU
İşletme Ekonomisi Tezsiz
17-02-2017


Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi