İLİŞİĞİ KESİLEN TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-SBE

Tezli Yüksek Lisans Programında Derslerini veya Seminer Dersini tamamlamama Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir.

ÖNEMLE DUYURULUR.


T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 7/(2) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 25(2) maddesi uyarınca maddesinde, “dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.” denildiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarıca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2017-2018 bahar yarıyılı sonunda derslerini veya seminer dersini tamamlayamayan, aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca Enstitü Yönetim Kurulunun 31.10.2018 tarih ve 19/180 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.


Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
129123120
Firuzan İTİMAT
İşletme Tezli
29-06-2012
129023229
Yavuz ŞAHİN
İşletme Tezli
18-09-2012
129023264
NebiL ÖMÜR
İşletme Tezli
18-02-2013
139020006
Burcu KESKİN
İşletme Tezli
12-09-2013
139020011
Deniz YILDIZ
İşletme Tezli
17-09-2013
139020022
Ercan DAĞLIOĞLU
İşletme Tezli
29-01-2014
139023023
Yücel KISA
İşletme Tezli
23-09-2013
139023136
Mehmet DEMİR
İşletme Tezli
16-09-2013
139023188
Sitem SERT
İşletme Tezli
14-02-2014
139023245
Emel DOĞAN
İşletme Tezli
21-01-2014
139020048
Emre Can DEMİRCİOĞLU
İşletme Tezli
13-01-2013
149020015
Alper TURANOĞLU
İşletme Tezli
09-09-2014
149020018
Arzu URUL
İşletme Tezli
27-08-2014
149020022
Mehmet AK
İşletme Tezli
28-08-2014

                                                                       

149020071
İlker ACAR
İşletme Tezli
03-02-2012
149020072
Ahmet CAN
İşletme Tezli
23-01-2015
149020075
Okan ÖZER
İşletme Tezli
24-03-2015
149020076
Taner MARUFOĞLU
İşletme Tezli
24-03-2015
149020095
Emre ŞAPLA
İşletme Tezli
05-12-2014
149020100
Tamer Gökhan GÖKE
İşletme Tezli
22-01-2015
159020001
Yunus YAVUZ
İşletme Tezli
31-07-2015
159020042
İlhan ÖZDEMİR
İşletme Tezli
10-09-2015
169021015
Emir YOLUK
İşletme Tezli
02-09-2015
159020069
Mehmet Fatih YILMAZ
İşletme Tezli
08-09-2015
159020094
Çağrı GÜMÜŞ
İşletme Tezli
03-02-2016
169021007
Baran KORKMAZOĞLU
İşletme Tezli
06-09-2016
169021802
Burhan ÖZTOPRAK
İşletme Tezli
04-09-2015
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
159022040
Onur ÇOMAK
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
02-02-2016
169022003
Ozan Can DURAN
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
09-09-2016
169022005
Yahya KUTLU
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
09-09-2016
169022006
Ali Can BAHÜR
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
07-09-2016
169022801
Şahin KOÇAK
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
25-09-2013
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
129040001
Melis Yağmur MİNAS
Psikoloji Tezli
18-09-2012
129040005
Demet DAĞ AKPOLAT
Psikoloji Tezli
11-10-2012
129040017
Mustafa Melih ÖZDEMİR
Psikoloji Tezli
12-10-2012
139040009
Duygu DEMİR
Psikoloji Tezli
20-09-2013
139040016
Sahure Melis YORULMAZ
Psikoloji Tezli
24-10-2013
139040019
Arzu AVCI
Psikoloji Tezli
07-10-2013
139040029
Afsaneh CENĞİZ
Psikoloji Tezli
23-09-2013
139040037
Mehmet Tevfik KÜÇÜKBEY
Psikoloji Tezli
17-09-2013
139040049
Özkan ÇİFTÇİ
Psikoloji Tezli
20-01-2014
139040051
Selma UĞUR
Psikoloji Tezli
07-02-2014
149040004
Seda ERDOĞAN
Psikoloji Tezli
15-09-2014
149040007
Erdal ERDOĞAN
Psikoloji Tezli
15-09-2014
149040008
Mesut BARUT
Psikoloji Tezli
15-09-2014
149040012
Ferat BAYRAM
Psikoloji Tezli
22-09-2014
149040016
Nurhak CANBEK
Psikoloji Tezli
22-09-2014
149040025
Resul TERTEMİZ
Psikoloji Tezli
22-10-2014
149040028
Hüseyin KARA
Psikoloji Tezli
16-02-2015
149040030
Sezai TOPAL
Psikoloji Tezli
04-11-2013
159040003
Yusuf YALI
Psikoloji Tezli
04-09-2015
159040012
Umut ÖZBEK
Psikoloji Tezli
11-09-2015
169040801
Uğur Can GÜLBAHAR
Psikoloji Tezli
11-09-2016
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
149030004
Fırat ÖZKAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
16-09-2014

                                                                                Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi