2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASI KAPSAMINDA KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR  YARIYILI

GENEL NOT  ORTALAMASI KAPSAMINDA KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI  DUYURUSU

Bahar Yarıyılında Genel Not Ortalaması Kapsamında Kurumlar arası yatay geçişler sadece Önlisans diploma programlarına yapılmakta olup, yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. Alt yarıyıllardan başarısız dersi  olanlar başvuruda bulunamazlar. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden burslu öğrenim görenler burslarından feragat etmiş olurlar.

 

Başvurular şahsen yapılmalıdır. Posta ile veya elektronik ortamda yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başvuru- Değerlendirme- Kayıt Tarihleri:

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Asil Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

02.01.2019

25.01.2019

28.01.2019

30.01.2019

01.02.2019

04.02.2019

07.02.2019

08.02.2019

08.02.2019Genel Not Ortalaması Kapsamında Yatay Geçiş Kontenjanlar.pdf

Başvuru için gerekli belgeler: 

1) Başvuru Formu, (GNO Kapsamında Yatay Geçiş Başvuru Formu.doc)

2) Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait yeni tarihli öğrenci belgesi,

3) ÖSYS Sonuç belgesi,

4) Ders içeriklerini gösterir onaylı belge,

5) Onaylı Transkript,

6) Lise Diploması Fotokopisi,

7) Disiplin Durumu Transkriptinde belirtilmemiş ise Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge,

8) Yurtdışından yapılan başvurularda ilave gerekli belgeler:

a) Yükseköğretim kurulunun ÖSYS puan türlerinden belirlemiş olduğu taban puanı (Ön Lisans için 150 Lisans Programları için 180 veya daha fazla puan ) almamış olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun ilan ettiği yurt dışı muadil sınavlardan yeterli puanı almış olduğuna dair belge,


Geçerli Belgeler

. SAT 1 (Minimum 1000 puan)

· ACT (Minimum 21 Puan)

· Abitur (Minimum 2)

· Fransız Bakaloryası (Diploma Notu 12)

· GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

· Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)

· Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

· İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)


b) Başvuran öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü üniversitenin ve eğitim aldığı programın önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair onaylı belge (ÖSYS Kılavuzunda yer alan ve ÖSYS sonuç belgesi ile yurt dışı üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin tanınırlık belgesi almasına gerek yoktur. Ancak başvurularında ÖSYS yerleştirme belgelerini vermeleri zorunludur.)

c) Adayın pasaportunda kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın ve yurt dışındaki üniversiteye ülke giriş çıkışlarında işlem gören sayfalarının fotokopisi,

d) Ayrıca, her yıl yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınacak son şartların yerine getirilmesi.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • 2 Adet Fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
  • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
  • Lise Diploması Fotokopisi
  • Öğrenim Ücretinin Ödendiğine Dair Belge


Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi