2018 -2019 BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

TOROS ÜNİVERSİTESİ 

2018 -2019 BAHAR YARIYILI 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI DUYURUSU

Kurum İçi yatay geçiş yapılabilmesi için Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerimden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Alt  yarıyıllardan başarısız dersi olanlar başvuruda  bulunamazlar.

Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Toros Üniversitesi Kurum İçi ve  Kurumlar Arası  Yatay Geçiş Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası  uyarınca, ÖSYM  tarafından Ücretli ve %50 burslu olarak yerleştirilen  öğrencilerin kurum  içi yatay geçiş yapmaları durumunda aynı şekilde devam  etmesine, Tam Burslu  olarak yerleştirilen öğrencilerin ise öğrenim ücretinin  %25’ine tekabül  eden kısmını ödemelerine 31.01.2017 tarih ve 02/05 sayılı  Üniversite  Yönetim Kurulu ile Karar verilmiştir.

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başvuru- Değerlendirme- Kayıt Tarihleri:

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Asil Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

02.01.2019

25.01.2019

28.01.2019

30.01.2019

01.02.2019

04.02.2019

07.02.2019

08.02.2019

08.02.2019

Kontenjanlar  için tıklayınız..pdf

Toros Universitesi Taban Puanlar.pdf

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1- Başvuru Formu (Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu.doc)

2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti

3- ÖSYM Sonuç Belgesi

4- YGS Puanlarını gösterir belge

a) Aynı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin not ortalaması ile ilgili herhangi bir başarı şartı aranmamaktadır; ancak, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Merkezi yerleştirme puanlarının karşılaştırılmasında öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait puanı ile yatay geçiş yapmak istediği diploma programının aynı öğretim yılına ait taban puanı esas alınır.

b) Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi