2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

TOROS ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PROGRAMI

*Proje numarası: 2018-1-TR01-KA103-050372

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

Toros Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

2018-2020 dönemi "Erasmus+ Personel Ders Alma Hareketliliği"  başvuruları   31 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Saat 17: 00 ‘a kadar yapılacaktır. Başvuru  süreci ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DUYURU VE SEÇİM TAKVİMİ

İlan Tarihi:
 
31 Ocak 2019
Son Başvuru Tarihi:
 
15 Şubat 2019
Birimlerce   Başvuru Evraklarının Koordinatörlüğümüze Gönderilmesi İçin Son Tarih        

15 Şubat   2019   Saat : 17 :00 ‘a Kadar.
Başvuru Sonuçlarının İlanı
20 Şubat 2019 (Tahmini)
Bilgilendirme Toplantıları
Mart 2019
Vazgeçmek İsteyen Personelin “Vazgeçme Dilekçesi” Teslim Aralığı
 
20 Şubat 2019 – 22 Şubat 2019
Asil Olarak Şeçilen Adayların Davet Yazıları Ve Gerekli Evrakların Koordünatörlüğümüze Teslim Edilmesi Son Tarih
1 Haziran 2019

 

 

Hizmet alımı yoluyla kurumumuzda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler, personel hareketliliğinden faydalanamaz.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Eğitim alma hareketliliğinin kapsamı

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin yurtdışındaki işletmelerde ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır Eğitim alma hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

 • Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermek,
 • Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermek.
 • Eğitim alma faaliyeti kapsamında kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti gerçekleştirme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Faaliyet kapsamında dil eğitimi alınması, seminer ve konferanslara katılım sağlanması da mümkün olabilmekle birlikte, bu çeşit faaliyetlerin, yükseköğretim kurumunun hibelendirdiği eğitim alma faaliyetleri arasında çoğunluğu oluşturmaması gerekmektedir.

Eğitim alma hareketliliğinin alt faaliyetleri

 • Eğitim alma hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:
 1. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi
 2. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi
 • Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin aşağıdakilerden biri olması gereklidir;
  • Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı
  • Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı
  • Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.  
 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 • Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye veya yüksek öğretim kurumuna gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile arasında kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir.
 • Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim almayı planlayan bir personelin, Erasmus Uygulama El Kitabının ekinde verilen asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan ve hem personeli olunan hem de misafir olunacak yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (imzalı-mühürlü) bir iş planı sunmuş olması gerekir.

Başvuru için gerekli olan belgeler:

 • 2018 proje dönemi eğitim alma hareketliliği 01 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 31 Mayıs 2020’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Mayıs 2020’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.
 1. Başvuru Dilekçesi: http://toroserasmus.sdkhost.com/makale/belgeler-ve-formlar-1073 sayfasında yer almaktadır.
 2. Yabancı Dil Belgesi: Son 5 yılda ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinin sınav sonuç belgesi. Yabancı dil puanı önceliklendirilecektir.
 3. Aynı Fakülte/Bölümlerden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip olan öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. veya 2. Yedek listesinde yer alacaktır.
 4. Ayrıca, “vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma / Türkiye’deki bir üniversite de yabancı dilde verildiği lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamladığına dair diploma” sahipleri  ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının (Türkçe,İngilizce, Almanca, Fransızca) yabancı dil puanı taban puan olarak 65 yabancı dil puanı kabul edilecektir.(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf )
 5. Özgeçmiş

Önemli Not: yukarıdaki belgeler, Koordinatörlüğümüze teslim edildikten sonra aşağıda yer alan belgeler, adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra hazırlanmalıdır.

Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda personelin Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının imzalanmış nüshası. İş Planında eğitim alma programı gün bazında belirtilmelidir. https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1073
 3. Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1073
 4. TC Garanti Bankası Babil Kavşağı Şubesi vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Garanti Bankası Şubesi olabilir.

Dönüşte Erasmus Koordinatörlüğüne sunulması gereken belgeler:

 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 2. Nihai Rapor Formu (E-posta ile gelecek - Online olarak doldurulacak )
 3. Seyahate ait belgeler (Uçuş kartları ya da pasaport fotokopisi)

Değerlendirme:

 • Tüm başvurular, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim edilicektir.. Başvurular seçim komisyonunca, aşağıda anılan ölçütlere göre değerlendirilecek ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir
 • İdari birimlerde görev yapan öğretim görevlileri (06.03.2018 tarihli 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan) kadrolarındaki personel, değerlendirmeye “idari personel” olarak alınacaktır.
 • Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele Madde III. 4.3.2 uyarınca düşük öncelik verilir.
 • Asil ve yedek listeler Toros Üniversitesi Duyurular Sayfasında ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü web internet sayfasında duyurulacak ve birimlerimize de yazılı olarak gönderilecektir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak İdari Personel İçin Değerlendirme Puantajı:

Başvurular aşağıdaki “SıralamaPuanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir.

Kriter
SP Etkisi
a.İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak
+ 15 puan
b.Eğitim durumu


önlisans derecesine + 5 puan,
lisans derecesine + 10 puan,
yüksek lisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak + 20 puan
c.Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programından olmak
+ 10 puan
d.Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek olmak
+ 10 puan
e. Hizmet yılı
HİZMET YILI
ERASMUS
PUANI
1-5
+ 10
6-10
+ 20
11-15
+ 25


f. Yabancı Dil Puanı
KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır.
*TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

SINAV PUANI
ERASMUS PUANI
45-59
+ 5
60-74
+ 10
75-80
+ 15
81-90
+ 20
91-100
+ 25
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma
- 20 puan
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
- 25 puan (her hareketlilik için)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
- 20 puan (her hareketlilik için)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak
- 15 puan (her hareketlilik için)

 

İdari personelde puan eşitliği durumunda sırayla a, b, c, d, e ve f maddelerine göre öncelik sırası belirlenir.

Yabancı Dil Belgesi sahibi personeller önceliklendirilecektir.

Tahmini Kontenjan Sayısı   

Hibeli
Hibesiz
4
İsteyen Personeller
 • Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) Eğitim alma hareketliliğinde “İdari Personel”, “Engelli personel” ve “Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel” önceliklendirilecektir.
 •  Hizmet alımı yoluyla kurumumuzda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler, personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Hibeler:

 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • 2018 proje dönemi hibesi 01 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.
 • Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az ardışık 2 iş günü en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.
 • Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir.

Harcırah hesaplama yöntemi:

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Türkiye'ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.

 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.
 • İş planında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş/dönüş günleri için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Eğitim alma hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.
 • Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iş planında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.
 • Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu öğretim programında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.
 • Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, "iş planı" ile birlikte karşı kurumdan temin edilen "katılım sertifikası" dikkate alınır. 
 • Faaliyetin gerçekleşmediği ya da iş planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz olarak 2 iş gününün altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır.
 • Hareketlilik gerçekleşmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir  ve hesaplanan hibe tutarının %80'i ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra ilgili evrakların Erasmus Ofisi'ne teslimini takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin ödemesi yapılır.

2018 Sözleşme Dönemi Eğitim Alma Hareketliliği Hibe ve Seyahat Desteği Miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük hibe
1.Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
153 €
2.Grup Program Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
136 €
3.Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya
119 €

 

Seyahat gideri ödemeleri:

Elde edilen “km” değeri
Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası
20 €
100 - 499 KM arası
180 €
500 - 1999 KM arası
275 €
2000 - 2999 KM arası
360 €
3000 - 3999 KM arası
530 €
4000 - 7999 KM arası
820 €
8000 KM ve üzeri
1500 €

 

 • Uygun seyahat maliyeti seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır. Hesaplama, Mersin’den faaliyetin gerçekleşeceği şehre kadar ki mesafeyi kapsamaktadır. Arada yapılacak aktarmalar bu hesaba dahil edilmeyecektir.
 • Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personel, bulunduğu şehirden gideceği şehre seyahati sırasında gerekiyorsa farklı ülke ya da şehirlerde aktarma yapabilir. Ancak, uçuşun gerektirdiği bir durum olmadığı sürece aktarma yapılan noktada konaklama yapılmaz.
 • Seyahat edilecek ulaşım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave ücretler uygun gider olarak kabul edilmez.
 • Toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura karşılığında benzin ücreti ödenmez.

Detaylı bilgi için web sayfamızı ve ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 

 

ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ


Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ekhibe
Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

NasılBaşvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversitenizin Erasmus+ Ofisine (Uluslararası İlişkiler Ofisi/Dış İlişkiler Ofisi/AB Ofisi) veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen özel ihtiyaç desteği olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

http://exchangeability.eu/mapability-map

Diğer bilgiler için:

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/erasmus-özel-ihtiyaç-desteği

NOTLAR: 

 • Seçilen personele ülkeye göre belirlenen günlük maddi destek sağlanacak ve seyahat giderine destek olacak şekilde ödeme yapılacaktır.
 • İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
 • Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ,  başvuruların tamamlanmasının ardından kontenjanları yeniden belirleme hakkına sahiptir.
 • Ders Verme faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan personele, hareketlilikten önce Ulusal ajans tarafından tahsis edilen hibenin önce %80’ i, hareket tamamlandıktan sonra ise %20’si ödenecektir.

Saygılarımızla,
Toros Üniversitesi 

Dış  İlişkiler Dış İlişkler Şube Müdürlüğü

Erasmus  Koordinatörlüğü 

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi