TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

TÜBİTAK Marmara Teknokent, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcilik projelerini kabul etmektedir.
BAŞVURU MERCİTÜBİTAK http://www.biggbest.com/basvur
ÇAĞRI İÇERİĞİProgramın ilk aşaması kapsamında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi sürecinde girişimcilerin eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenmesi, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerini uygun bulma gibi işlevlerin yerine getirilmesinden ise BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak TÜBİTAK Marmara Teknokent sorumludur.
KİMLER BAŞVURABİLİR
KOŞULDETAY
Üniversite Öğrencisi veya Mezun olma koşuluÖrgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış
kişiler
Daha önce destek almamış olmaBaşvuru Sahiplerinin daha önce Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği
ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması
kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekmektedir.
Halihazırda bir firması olmamakBaşvuru Sahiplerinin başvuru tarihi itibariyleHerhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer
almıyor olmaları gerekmektedir. Ancak başvuru
öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılarak başvuru yapılabilir.
BAŞVURU ALANLARI
ALANAÇIKLAMA
Akıllı Ulaşım 
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb. 
Enerji ve Temiz Teknolojiler 
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb. 
 İleri İmalat ve Sanayi 4.0
 
 
 
 
 
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

 
İletişim ve Sayısal Dönüşüm
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
Sağlık ve İyi Yaşam 
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb. 
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme 
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb. 
  
ÖNEMLİ HUSUS
  • Başvuru yapılan iş fikirlerinin yukarıda belirttirilen Öncelikli Alanlarla ilgili olması gerekmektedir.
  • Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.
  • Açık Öğretim Fakültesi mezunları uygun başvuru sahibi değildir.

KATILIMIN SAĞLAYACAĞI İMKANLAR
SAĞLANACAK İMKANDETAY
TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programı kapsamında 1. Aşama kapsamında sağlanacak imkanlarÖn elemeyi geçen Girişimci Adayları, eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenecek ve TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programının 2. Aşaması için İş Planını geliştirilmesi ve doğrulanması sağlanacaktır.
KOSGEB Girişimcilik SertifikasıBİGGBEST programına katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her Girişimci Adayı, TÜBİTAK tarafından 2. Aşamaya kabul edilsin ya da edilmesi KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacaktır; dolayısıyla KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaya hak kazanacaktır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayın


Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi