Kalite Koordinatörlüğü'nden Duyuru

Üniversitemiz Kalite Güvence Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliğini arttırmak, iç ve paydaşlarımızı ilgilendiren konulara ilişkin önerilerin açıkça paylaşılarak kurumsallaşmayı ve aidiyet duygusunu arttırmak, hatalı, usulsüz veya yanlış uygulamaların bildirilmesini sağlamak ve verilen hizmetler hakkında dilek, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi amacı ile 29/01/2019 tarih ve 02/08 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren “TOROS ÜNİVERSİTESİ  DİLEK, ŞİKAYET VE ÖNERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI” web sitesinde (https://www.toros.edu.tr/dosya/478/dokuman/2019-03-13-Toros-universitesi-Dilek,-sikayet-ve-oneri-Degerlendirme-Esaslari.pdf)  yayınlanmıştır.

Toros Üniversitesi Dilek, Şikayet ve Öneri Değerlendirme Esasları çerçevesinde elektronik ortamda alınacak dilek, şikayet ve öneriler için web sitesi ana sayfasında yer alan “Sosyal Bağlantılar” başlığı altında oluşturulan formun (https://www.toros.edu.tr/dilek-sikayet-formu) doldurulması gerekmektedir.

İç ve Dış Paydaşlarımıza duyurulur.

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi