2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Duyurusu

Yaz Dönemi Kayıtları:

Ön Kayıtlar: 11 - 14 Haziran 2019

Kesin Kayıtlar: 17 -21 Haziran 2019

Derslerin Başlangıç ve Bitişi : 21 Haziran  - 09 Ağustos 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yaz Dönemi Kesin Açılan Dersler.pdf

Toros Üniversitesi bünyesinde okumakta olan öğrencilerin Yaz Dönemi Kayıt İşlemlerinde aşağıdaki yol izlenmelidir.

1. Yaz Okulu Açılışı ve Açılacak Derslerin İlanı:  Fakülte/ Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yaz Dönemi Açılacak Derslerle ilgili Kararı ile belirlenen derslerin Üniversitenin Rektörlüğüne iletilmesi sonucunda Üniversitemizde yaz döneminde açılacak dersler ilan edilir.

2. Ön Kayıtlar:

A. BÖLÜM TARAFINDAN AÇILAN DERSLER: Öğrenci, okumakta olduğu bölümünde yaz döneminde açılan derslere ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)üzerinden ön kayıt yaptırır. (Toros  Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönergesinin 7. maddesi gereğince; yaz  döneminde ortak zorunlu dersler dâhil en fazla 3 ders alınabilir.)

B. TOROS ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE AÇILAN DERSLER: Öğrenci, kendi bölümünde açılmayan dersler için; Toros Üniversitesine bağlı diğer bölümlerde açılan derslere kayıt yaptırabilmek için ÖBS (Öğrenci  Bilgi Sistemi) üzerinden başvurur. Bölüm başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda ön kayıt işlemi gerçekleştirilir.

 

3. Kesin Kayıt:   Ön Kayıt işleminden sonra hangi  derslerin yaz döneminde açılıp açılmayacağı (en az 10 öğrenci veya Bölüm tarafından belirlenen özel koşullarda en az 5 öğrenci olacak şekilde) belirlenir. Yaz döneminde açılacak olan derslere kesin kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde  yapılır.

A. Öğrenci ÖBS'den alacağı Kesin Kayıt Başvuru Formunu doldurur ve aşağıda belirlenen Banka hesap numaralarına ücreti yatırır.

 

Ücretin yatırıldığına dair dekontu (Ödeme yapılmadığı takdirde kesin kayıt tamamlanmaz) ve Başvuru formunu Mali İşlere onaylatır, onaylı Başvuru Formunu ve dekontu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim eder.

 

Yaz Dönemi Ücreti: Kredi X 200 TL dir.

Hazırlık Okulu Yaz Dönemi Ücreti: 2.000TL. dir.

 

(Hazırlık Okulu Yaz Dönemi için Kesin Kayıt Başvuru Formu ile doğrudan Hazırlık Okuluna başvurulmalıdır.)

 

İŞ BANKASI MERSİN POZCU ŞB.

TR 17 0006 4000 0016 6060 9272 82

(Not: Adı, Soyadı ve Yaz Okulu ücreti olduğu dekontta belirtilecektir.)

 

Kesin Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız.pdf

 

B. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kesin kayıtları inceleyerek derse kayıt yaptıran öğrencilerin listesini hazırlar. Derslere yeterli sayıda öğrenci başvurusu olduğu takdirde Dersin kesin olarak açıldığı web sayfasında duyurulur. Kesin Kayıt işlemi yapılan öğrencilerin yaz döneminde alacağı dersleri ÖBS de dersi veren öğretim elemanı seçerek yaz dönemi ders kaydını onaylar.

C. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan derse kayıt yaptıran öğrencilerin yaz dönemi ücretleri Mali İşler Müdürlüğü tarafından iade edilir.

 

4.  Diğer Üniversitelerde Açılan Dersler:

Öğrencinin almak istediği derslerin hiçbirisi Bölümünde veya Toros Üniversitesi bünyesindeki diğer bölümlerde açılmamışsa, diğer Üniversitelerde açılan derslere kayıt yaptırabilmek için Bölümüne başvurur. Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurulu ve Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin diğer Bölüm ve Üniversitelerde almak istediği dersler için bu derslerin denkliklerini görüşür,karara bağladıktan sonra diğer üniversitelerden ders alınabilir.

 

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOROS ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİNDE  DERS ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:

A. Ön Kayıtlar: Öğrenci,Toros Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (https://oibs.toros.edu.tr/) üzerinden Misafir öğrenci kaydı yaptırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemine girişini yaparak açılan dersleri seçmesi gerekmektedir. 

B. Kesin Kayıt:   Ön Kayıt işleminden sonra hangi  derslerin yaz döneminde açılıp açılmayacağı (en az 10 öğrenci veya Bölüm tarafından belirlenen özel koşullarda en az 5 öğrenci olacak şekilde) belirlenir.  Yaz döneminde açılacak olan derslere kesin kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde  yapılır.

Öğrenci, Kesin Kayıt Başvuru Formu ile birlikte Mali İşler Müdürlüğüne başvurarak Yaz dönemi ders ücretlerini öder. (Ödeme yapılmadığı takdirde kesin kayıt tamamlanmaz). Mali İşlerce onaylanan başvuru formları ilgili Fakülte / Yüksek okullara teslim eder.

 Diğer Üniversite Kesin Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız.pdf

Ücret İadesi: Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan derse kayıt yaptıran öğrencilerin yaz dönemi ücretleri Mali İşler Müdürlüğü tarafından iade edilir.

Diğer Üniversite Öğrencileri için Yaz dönemi Sınav sonuçları aşağıdaki örnek formatla Dekanlık/YO/MYO kanalı ile Rektörlüğe bildirilecektir.

Diğer Üniversite Yaz Dönemi Öğrencileri Sınav Sonuç Listesi.pdf

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi