Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Değerlendirildi

Bilindiği üzere yükseköğretim kurumları her yıl Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını (KİDR) hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak zorundalar. Bu bağlamda üniversitemizin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait KİDR’leri web sitemizde paydaşlarımızla paylaşılmıştır (https://www.toros.edu.tr/icerik/toros-universitesi-kurum-ic-degerlendirme-raporlari). Diğer taraftan üniversiteler beş yılda bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Üniversitemiz Kurumsal Dış Değerlendirme kapsamında ilk kez bu yıl değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Dış Değerlendirme, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla YÖKAK, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarından seçilen, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik değerlendirme takımları oluşturmaktadır. Takımlar yükseköğretim kurumlarını bir ön ziyaret ve bir saha ziyareti olmak üzere iki kere ziyaret etmektedirler.

Üniversitemiz Dış Değerlendirme Takımı tarafından 12-13 Mayıs 2019 tarihinde ön ziyaret yapılmıştır. Değerlendirme Takımı, Prof Dr. Reha Metin ALKAN (takım başkanı), Prof. Dr. Çetin SEMERCİ, Prof. Dr. Hikmet Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN (akademik değerlendiriciler), Hülya KARTAL (İdari Değerlendirici), Büşra SÖNMEZ (öğrenci değerlendirici) tarafından oluşmuştur. Ön ziyarette Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, Rektör ve Kalite Komisyonu ile karşılıklı bilgi alışverişinde yapılmış olup üniversitemizin akademik birimleri, spor merkezi ve diğer fiziksel alanları ziyaret edilmiştir.

24-26 Mayıs 2019 tarihlerinde ise Değerlendirme Takımı üniversitemizde saha ziyareti gerçekleştirmiş olup ziyaret kapsamında üniversite senatosu, yönetim kurulu, akademik ve idari birim yöneticileri, akademik ve idari birimlerde görev alan personeller ve öğrenciler ile toplantı yapılmıştır. Ayrıca dış değerlendirme takımı üniversitemizin eğitim-öğretim ve toplumsal katkı kapsamında karar alma süreçlerine katkıda bulunan danışma kurulları ve dış paydaşlar ile de görüşmeler yapılmıştır. Saha ziyaretinin tamamlanmasından sonra üniversitemizin güçlü ve iyileştirmeye açık yanlarını da içeren nihai geri bildirim raporu paydaşlarımız ile web sitemizde "Kurum İç Değerlendirme Raporları" başlığı altında paylaşılmıştır.

Kamuoyuna bilgi ile sunulur.                                                                                                          


                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi