2019-2020 YURT DIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI VE KESİN KAYIT İLANI / FOREIGN STUDENTS FINAL REGISTRATION ANNOUNCEMENT FOR 2019-2020 EDUCATION SEASON

2019-2020 ÖĞRETİM  YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN  KAYIT İLANI

KESİN  KAYIT

Kesin kayıt  Tarihi: 19 – 23 Ağustos 2019 

Kayıt  Yeri: Meslek Yüksekokulu B107 no.lu sınıf

Kesin kayıt yaptıracak adayların üniversitemize ivedi başvurması gereklidir.

 Kayıtta  istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ÖĞRENİM  ÜCRETİ:

Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

(Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

(Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

Banka: İş Bankası

Şube  adı: Pozcu Şubesi

Hesap  sahibi: Toros Üniversitesi

IBAN: TR170006 4000 0016 6060 9272 82

 f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

"Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış  beyanda  bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı   kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.

  • Aşağıda belirtilen isimlerin karşılığındaki bölümlere Asil, Yedek ve Ret olarak değerlendirilmesine,

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği.pdf

Elektrik Elektronik Mühendisliği.pdf

Endüstri Mühendisliği.pdf

İnşaat Mühendisliği.pdf

 

GÜZEL SANATLAR,  TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık.pdf

Mimarlık.pdf

 

İKTİSADİ, İDARİ VE  SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme.pdf

Uluslararası Ticaret ve Lojistik.pdf

Uluslararası Finans.pdf

Psikoloji.pdf

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik.pdf

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.pdf

Sağlık Yönetimi.pdf

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET.pdf

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI.pdf

ANESTEZİ.pdf

ÇOCUK GELİŞİMİ.pdf

FİZYOTERAPİ.pdf

GRAFİK TASARIMI.pdf

İLK VE ACİL YARDIM.pdf

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ.pdf

LOJİSTİK.pdf

OPTİSYENLİK.pdf

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ.pdf

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ.pdf

 

FOREIGN  STUDENTS  FINAL REGISTRATION ANNOUNCEMENT  FOR 2019-2020 EDUCATION SEASON

 

FINAL REGISTRATION:

Final registration dates are between 19th to 23rd of August, 2019.

Candidates for the final registration are urged to apply immediately to our university.

DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION:

a)    Original copy of the high school diploma

b)   “Certificate of Equivalence” provided from the Embassy or the Consulate of the Republic of Turkey or the Ministry of Education of the Republic of Turkey which indicates that the high school diploma is equivalent to the Turkish high schools diplomas.

c)    The original document showing the grade point average and certified copy by the Embassies or Consulates of Turkish Republic translated into Turkish or English.

d)   The official exam result document and the certified copy by the Turkish Embassies or Consulates translated into Turkish and English.

e)   Certified copy of the official national identity card or passport identification page.

f)    Bank receipt proving  that the tuition fee has been paid.

TUITION FEE:

Eligible candidates who will apply need to wire the tuition fee to the university’s bank account details given below:

Reminder: The bank expenses must be excluded from this amount

(“Foreign Student Registration Fee” has to be mentioned on the bank receipt)

Bank                                     : İşbank

Branch Name                    : Pozcu Şubesi

Account Owner                : Toros Üniversitesi

IBAN Number                   :  TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82

g)    6 passport photos

h)   If available, foreign Language and Turkish proficiency certificate,

i)     Foreign National Identity Number,

j)     Document showing valid health insurance throughout their education. (Optional)

k)    Financial document proving they have an income/financial sufficiency above the amount that will enable them to continue their education.

l)   Those candidates who have "Turkish Ancestry Document" must present it at the time of   

     registration.

The documents that candidates may bring at a later date cannot change their status during their registration.

Candidates who do not register within the registration deadline period will be deemed to have lost their rights to register.

If the candidates cannot provide the necessary documents during the  registration, make false declarations or fail to meet the criteria(s) above will  lose their rights of registration.


 ENGINEERING FACULTY

Computer and Software Engineering.pdf

Electrical and Electronics Engineering.pdf

 Industrial Engineering.pdf

Civil Engineering.pdf

 FACULTY OF FINE ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE

Interior Architecture.pdf

Architecture.pdf

FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES

Business Administration.pdf

International Trade and Logistics.pdf

Psychology.pdf

International Finance.pdf

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

Nursing and Health Care.pdf

Health Management.pdf

Nutrition and Dietetics.pdf

VOCATIONAL SCHOOL 

Justice .pdf

Oral and Dental Health.pdf

Anesthesia.pdf

Child Development.pdf

Physiotherapy.pdf

Graphic Design.pdf

First Aid and Emergency.pdf

Construction Technology.pdf

Logistics.pdf

Opticianry.pdf

Medical Imaging Techniques.pdf

Medical Laboratory Techniques.pdf

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi