2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME/DERSE KAYIT İŞLEMLERİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ  YARIYILI

KAYIT YENİLEME/DERSE KAYIT İŞLEMLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ YARIYILI kayıt yenileme/derse kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.Aşağıda belirtilen tarihlere ve uyarılara dikkat edilmesi; işlemlerin süresiiçerisinde tamamlanması açısından ve sonradan mağduriyet yaşanmaması için önemlidir.

1.  SINIFLAR DAHİL TÜM ÖĞRENCİLERİN 2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ  YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERS SEÇME İŞLEMLERİ ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİ  TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 

ÖĞRENİM ÜCRETİ /  MUHASEBE ONAYI  ( EN GEÇ 6 Eylül 2019)  

Öğrenim ücreti yükümlülüğü olanlar en geç 06 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yenileme ilk aşaması için Muhasebe Müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak ve onay almak zorundadırlar. Onay işleminden sonra ders seçimini yapmalıdırlar.

Öğrenim ücretiyle ilgili herhangi bir sorunu olmayan öğrenciler 19 Ağustos 2019 - 09 Eylül 2019 tarihleri arasında ders seçimi yapabileceklerdir.Ödeme ilgili tüm hususlar Mali İşler Müdürlüğünden Öğrenilecektir.

 

İNTERAKTİF DERSE KAYIT / KAYIT YENİLEME  (19 Ağustos 2019 - 09 Eylül 2019)

Öğrenci derse interaktif kayıt yapabilmek için; http://oibs.toros.edu.tr/ sayfasından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'ne kendilerine daha önce verilen kullanıcı adı(Öğrenci Numarası) ve şifre (TC Kimlik Numarası) ile giriş yapmalıdır. Bu bilgileri eksik olan öğrencilerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlilerinden yeni şifre almaları mümkündür.

Ders kaydı işlemlerinde öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersi/dersleri almak zorundadır. Başarısız dersler (ÖBS)Öğrenci Bilgi sisteminde BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER bölümünde yer almaktadır.

Yeni alınacak dersler AÇILAN DERSLER kısmından işaretlendikten sonra seçilen derslere eklenip, tüm seçilen dersler danışman onayına gönderilir ve öğrenci ders kaydını gerçekleştirmiş olur.

Ders Kayıt Çıktıları: Ders kayıt çıktıları, karışıklıkları engellemek ve gereksiz çıktıların önüne geçebilmek amacıyla Akademik Takvim'de belirtilen Ders Ekleme/ Çıkarma haftasından sonraki hafta 30 Eylül – 04 Ekim 2019 tarihleri arasında 3 nüsha Ders kayıt  çıktısı alınıp, danışman öğretim elemanına imzalattırılacaktır. İmzalı çıktılardan bir nüshası öğrencide kalacak 2 nüshası Danışmana verilecek ve bunlardan bir  nüshası Dekanlık/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarınca Öğrencinin özlük  dosyasına konulmak üzere en geç 09 Ekim 2019 tarihine kadar Rektörlüğe  gönderilecektir. Bu işlem ileride karşılaşılabilecek sorunlar için önem  taşımaktadır.  Yapılan işlemlerin danışman tarafından onaylanıp onaylanmadığını öğrenci kendi sayfasından bakıp kontrol etmelidir. Seçilen dersler danışman tarafından onaylanmış ise 2019-2020 Güz Yarıyılı dersleri öğrencinin transkriptine yansıyacaktır. Aksi halde durumun danışmana bildirilmesi gerekmektedir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ders seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar:

1- Öğrenci ders kaydını yapmadan önce sistemdeki başarı İzleme bölümünden giriş yapmalı ve başarı durumu bölümünden ders  durumunu mutlaka incelemelidir.  

2- Öğrenci otomasyonu sayfanızdaki müfredatınızda bulunan derslerle, Başarı durumu bölümündeki dersleri karşılaştırarak kayıt yapacağınız  dersleri belirleyiniz.

Derse kayıt ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların öncelikle Danışman hocanıza ilgili bölüm başkanlığına ve Fakülte/ YO/MYO Sekreterliklerine veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi yararınıza olacaktır.

 Konu ile ilgili yeni düzenlemeler olması durumunda bilgiler  güncellenecektir. Bu nedenle Üniversitemiz web sayfasını takip etmeniz  yararınıza olacaktır.

                                                                                    

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi