2019-2020 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI - 2. BAŞVURULAR

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN   ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI

2. BAŞVURULAR

Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Toros Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci kabulüne ilişkin Kayıt Kabul Yönergesi doğrultusunda yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

 

YURT DIŞI ÖĞRENCİ 2. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KABUL TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

Değerlendirme Takvimi

Sonuç İlan Tarihi

Kayıt Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

22.08.2019

06.09.2019

09.09.2019

09.09.2019

10.09.2019

11-12 Eylül 2019

13.09.2019

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

KONTENJANLAR VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

2019 Yurt Dışı öğrenci Kontenjanları ve ücretleri 2. Başvuru.pdf

GENEL KOŞULLAR

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise orta öğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

Başvuruda bulunabilirler.

 

Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

 

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV   SONUÇLARI 

Ek-1 listede belirtilen sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır.

Ek-1 Liste için tıklayınız..pdf

BİRDEN FAZLA SINAV SONUCU İLE BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMEYE   ALINMAYACAKTIR.

İSTENİLEN BELGELER:

Toros Üniversitesi Yurt dışı Öğrenci  Kontenjanlarına başvuracak  adaylar; Adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:

a)Yurt dışından Öğrenci Kabul Başvuru   Formu.doc, ( Başvuru Formunun http://www.toros.edu.tr/ adresinden çıktısını alarak doldurup imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte göndermelisiniz.)

b) Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

ç) Pasaport örneği,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa Ek-1 Listede belirtilen Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.

f) Aday tarafından doldurulan tercih bildirim formu. Adaylar adı geçen formu doldururken, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavında uygulanan puan türüne göre sayısal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan bölüm  veya programlardan en fazla üç tercih  yapabilir.

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilen belgeler başvuru dosyası için alınır ve hiçbir halde geri verilmez.

Adaylar https://applyonline.toros.edu.tr/ adresinden  online veya başvuru formunu doldurarak ve yukarıda istenilen diğer belgeler ile  birlikte;

Posta Adresi:

Toros Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Bahçelievler Kampüsü 1857 Sokak No: 12 Yenişehir 33140 MERSİN

Adresine en geç 06.09.2019 tarihinde ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru süresinden sonra Toros  Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığına postayla ulaşan veya  elden verilmek istenen başvurular  kabul edilmeyecektir.

TERCİH İŞLEMİ

Adaylar formda üç tercih yapacaklardır. Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.

EĞİTİM DİLİ:

Üniversitemizde eğitim dili genel olarak İngilizcedir. Kısmen veya tamamen Türkçe eğitimde verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için tıklayınız..pdf

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar www.toros.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca, Toros Üniversitesi tarafından kabul edilen adayların elektronik posta adresine kabul edildikleri bildirilecektir.

Üniversitemizde yabancı dilde öğretim yapan programlarda öğretim dili en az %30 İngilizce olduğundan Üniversiteye bu yönerge hükümlerine göre kabul edilen öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu herhangi bir dil sınavı belgesi (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vb.) ile sunamayanların İngilizce dil bilgisi düzeyi Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.

Kayıt sırasında, Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabilirler.

Öğretim dili Türkçe olan bölümlere başvuracak adayların Türkçe dil bilgisi düzeyi; TÖMER tarafından veya Türkiye’deki Üniversitelerde yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya Yunus Emre Enstitüsü sınav sonucuna göre değerlendirilir. Ayrıca, Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe dil bilgisi düzeyi Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre de belirlenir.

Bu sınavda başarılı olamayanlar Türkçe dil bilgilerini geliştirmek üzere izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılacak Türkçe yeterlik sınavına ya da TÖMER tarafından başarılı bulunduklarını gösteren dil belgesi ile öğrenimlerine başlayabilirler.

Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren,

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı

örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak "Öğrenci Vizesi",

g) 6 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

(3) "Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

(4) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış beyanda bulunduğu ya da   kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı kazanan adayların  kayıt  hakları iptal edilir.

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi