2019-2020 Yurt Dışı Yedek Öğrenci Kayıt Listesi ve Kayıt Tarihleri

KESİN  KAYIT

Yedek Öğrenci kayıt  Tarihi: 26 – 28 Ağustos 2019 

Kayıt  Yeri: Öğrenci İşleri Bürosu

Kesin kayıt yaptıracak adayların üniversitemize ivedi başvurması gereklidir.

 Kayıtta  istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ÖĞRENİM  ÜCRETİ:

Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

(Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

(Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

Banka: İş Bankası

Şube  adı: Pozcu Şubesi

Hesap  sahibi: Toros Üniversitesi

IBAN: TR170006 4000 0016 6060 9272 82

 f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

"Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış  beyanda  bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı   kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.


2019 Yurt Dışı öğrenci Yedek Kayıt Kontenjanları.pdf

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Yedek Listesi.pdf

MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Yedek Liste.pdf

ANESTEZİ Yedek Liste.pdf

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Yedek Liste.pdf

Not: Yedek Listedeki Öğrenciler Listedeki Sıraya göre kayıtları yapılacaktır.

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi