SPSS UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI

Afiş (SPSS).pptx

KAYIT İÇİN

Telefon:  0-324-3253300/Dahili-(1151)-(1189)

E-posta: [email protected]

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1.Teorik alt yapı
  • Hipotez geliştirme
  • Model kurma ve değişken türleri
  • Evren ve örnekleme
  • Ölçme ve ölçüm düzeyleri
  • Güvenilirlik ve geçerlilik
  • Uygulanacak analiz tespiti
2. SPSS Programına Giriş
  • SPSS Menüleri
  • Veri aktarma ve kodlama
3. Frekans Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler
4. Geçerlilik analizi(Keşfedici faktör analizi)
5. Güvenilirlik analizi (Cronbach Alfa Katsayısının hesaplanması)
6. Korelasyon analizi
7. Regresyon analizi
8. t Testi(Tek örneklem, bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem) ve ANOVA
9. Aracılık Etkisi

 

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi