AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI

Afiş (AMOS).pptx

KAYIT İÇİN

Telefon:  0-324-3253300/Dahili-(1151)-(1189)

E-posta: [email protected]

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1.Teorik alt yapı
 • Yapısal Eşitlik Kavramı
 • Uygulama Alanları
 • Üstünlükleri
 • Gözlenen ve Gizil Değişkenler
 • İçsel ve Dışsal Değişkenler
 • Uygulanacak analiz tespiti
2. AMOS Programına Giriş
 • AMOS Grafik Penceresi
 • AMOS Grafik Verileri
3. Ölçüm Modeli Oluşturulması
4. Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Tek Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (İlişkisiz)
 • Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (İlişkili)
 • İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi
5. Model Uyum Değerleri
6. Model Modifikasyonu
7. Yapısal Eşitlik Modellemesi
8. Grup Analizleri
9. Aracılık Etkisi

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi