2019-2020 YURT DIŞI ÖĞRENCİ 2. BAŞVURU SONUÇLARI VE KESİN KAYIT İLANI / FOREIGN STUDENTS FINAL REGISTRATION ANNOUNCEMENT FOR 2019-2020 EDUCATION SEASON

2019-2020 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN KAYIT İLANI

KESİN KAYIT

Kesin kayıt Tarihi: 11 – 13 Eylül 2019

Kayıt Yeri: Öğrenci İşleri Bürosu

Kesin kayıt yaptıracak adayların üniversitemize ivedi başvurması gereklidir.

Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Başvuru yapacak adayların öğrenim ücretini aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir.

(Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır.)

(Dekontta Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Ücreti olduğu belirtilmelidir.)

Banka: İş Bankası

Şube adı: Pozcu Şubesi

Hesap sahibi: Toros Üniversitesi

IBAN: TR170006 4000 0016 6060 9272 82

f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

"Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.

  • Aşağıda belirtilen isimlerin karşılığındaki bölümlere Asil, Yedek ve Ret olarak değerlendirilmesine,


2019-2020 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULU 2.  BAŞVURU SONUÇ LİSTESİ.pdf


FOREIGN STUDENTS FINAL REGISTRATION ANNOUNCEMENT FOR 2019-2020 EDUCATION SEASON

FINAL REGISTRATION:

Final registration dates are between 11th to 13rd of September, 2019.

Candidates for the final registration are urged to apply immediately to our university.

DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION:

a) Original copy of the high school diploma

b) “Certificate of Equivalence” provided from the Embassy or the Consulate of the Republic of Turkey or the Ministry of Education of the Republic of Turkey which indicates that the high school diploma is equivalent to the Turkish high schools diplomas.

c) The original document showing the grade point average and certified copy by the Embassies or Consulates of Turkish Republic translated into Turkish or English.

d) The official exam result document and the certified copy by the Turkish Embassies or Consulates translated into Turkish and English.

e) Certified copy of the official national identity card or passport identification page.

f) Bank receipt proving that the tuition fee has been paid.

TUITION FEE:

Eligible candidates who will apply need to wire the tuition fee to the university’s bank account details given below:

Reminder: The bank expenses must be excluded from this amount

(“Foreign Student Registration Fee” has to be mentioned on the bank receipt)

Bank : İşbank

Branch Name : Pozcu Şubesi

Account Owner : Toros Üniversitesi

IBAN Number : TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82

g) 6 passport photos

h) If available, foreign Language and Turkish proficiency certificate,

i) Foreign National Identity Number,

j) Document showing valid health insurance throughout their education. (Optional)

k) Financial document proving they have an income/financial sufficiency above the amount that will enable them to continue their education.

l) Those candidates who have "Turkish Ancestry Document" must present it at the time of

registration.

The documents that candidates may bring at a later date cannot change their status during their registration.

Candidates who do not register within the registration deadline period will be deemed to have lost their rights to register.

If the candidates cannot provide the necessary documents during the registration, make false declarations or fail to meet the criteria(s) above will lose their rights of registration.

2019-2020 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULU 2.  BAŞVURU SONUÇ LİSTESİ.pdf

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi