Toros Üniversitesi Kâgir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) Binası Restorasyon Uygulama İşleri (Yapım İşi) İçin İhale İlanı

Toros Üniversitesi, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2018 yılı Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 56 ada, 2 parsel ’de Kagir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) tescilli taşınmaz vakıf kültür varlığı yapılarının restorasyon uygulama işleri için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.


İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bahçelievler Mah. 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/Mersin adresinden veya www.toros.edu.tr ve www.cka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.   


Teklif teslimi için son tarih ve saati: 11.11.2019 ve 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.toros.edu.tr ve www.cka.org.tr adresinde yayınlanmıştır.   


Teklifler, 11.11.2019 tarihinde, saat 10:00’da ve Bahçelievler Mah. 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/Mersin adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


İhale dosyaları indirmek için tıklayınız.

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi