İLİŞİĞİ KESİLEN TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-SBE

Tezli Yüksek Lisans Programında Derslerini, Seminer Dersini veya Tez Çalışmasını tamamlamama Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir.

ÖNEMLE DUYURULUR.

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 7/(2) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 25(2) maddesi uyarınca maddesinde, “dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.” denildiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarıca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2018-2019 bahar yarıyılı sonunda derslerini veya seminer dersini tamamlayamayan ile programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması) aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca Enstitü Yönetim Kurulunun 20.09.2018 tarih ve 21/154 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
129040012
Zümrüt BİÇMEN
Psikoloji Tezli
12-10-2012
139040010
Filiz Evşen ÇAYAN
Psikoloji Tezli
20-09-2013
139040028
Fatma Özlem KATIRCI
Psikoloji Tezli
04-10-2013
139040034
Fatma Esra YURDAKUL
Psikoloji Tezli
16-09-2013
139040038
Abdurrahim TERTEMİZ
Psikoloji Tezli
16-09-2013
139040039
Egemen Ulvi GÜLDEN
Psikoloji Tezli
09-09-2013
139040046
Mehmet TÜRKMEN
Psikoloji Tezli
04-11-2013
139040050
Özlem ŞAHİN
Psikoloji Tezli
05-02-2014
149040006
Arzu DÖNMEZ
Psikoloji Tezli
15-09-2014
159040001
Cansın KESKİNASLAN
Psikoloji Tezli
18-09-2015
159040007
Dilan TEMUR
Psikoloji Tezli
10-09-2015
169040804
Fahriye CENGİZ
Psikoloji Tezli
08-09-2016
169040805
Can UÇAK
Psikoloji Tezli
09-09-2016
179040004
Kardeniz TÜRKMEN
Psikoloji Tezli
21-09-2017
179040006
Ümit İNANÇ
Psikoloji Tezli
22-09-2017
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
119010041
Çağla Çınar ARSLAN
İşletme Tezli
06-02-2012
139020017
Alper USLU
İşletme Tezli
13-02-2014
139021002
Yasemin ERSOY
İşletme Tezli
19-09-2013
139023065
Kamuran OKTAY
İşletme Tezli
16-09-2013
139023092
Durmuş DOĞAN
İşletme Tezli
16-09-2013
149020006
Eser GÜNDÜZ
İşletme Tezli
19-09-2014
149020073
Cenk CENKÇİMENOĞLU
İşletme Tezli
26-02-2015
149020099
Kemal KIRÇUVAL
İşletme Tezli
12-02-2015
149020111
Mehmet Hakan SAMUK
İşletme Tezli
02-02-2015
159020077
Aziz DURDU
İşletme Tezli
09-10-2015
159021003
Volkan İbrahim GEÇİM
İşletme Tezli
02-02-2016
159021009
Beyhan COŞKUN
İşletme Tezli
28-09-2015
159021010
Alper ŞAHİNOĞLU
İşletme Tezli
02-10-2015
169021811
Burak ARICAN
İşletme Tezli
09-09-2016
179021006
Turan KUZUCU
İşletme Tezli
21-09-2017
179021803
Ferit ÖNER
İşletme Tezli
06-02-2017
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
159022039
Furkan AKIN
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
01-02-2016
159022043
Canan BELEN
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
11-09-2015
169022002
Saracettin KANUŞ
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli
06-09-2016
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
149030010
Zafer CAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
17-09-2014
169030009
Mecit AYMAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
23-09-2016
179030003
Haldun TENGİZ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
22-09-2017
179030801
Aydın ÇİFTÇİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
04-02-2016
179030802
Demirhan Fahri ALTUĞ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
10-09-2015
179030803
Alen FIRSATBUL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
03-02-2016
179030806
Fırat ELCİK
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli
09-02-2018Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi