İLİŞİĞİ KESİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-SBE

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Yasal Sürelerinin Dolması Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir.

ÖNEMLE DUYURULUR.

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 12/(1) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33/(1) maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en çok üç yarıyıl olarak belirlendiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarınca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2018-2019 bahar yarıyılı sonunda, başarısız olan veya programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması), aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun 20.09.2019 tarih ve 21/153 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
169020051
Alp  HALLAÇ
İşletme Tezsiz
09-02-2017
169020055
Mustafa Kemal  ZEYBEK
İşletme Tezsiz
10-02-2017
179020012
Yusuf  SAĞ
İşletme Tezsiz
21-09-2017
179020027
Tuba CİN
İşletme Tezsiz
06-02-2018
179020029
Cem YÜCESOY
İşletme Tezsiz
06-02-2018
179020030
Emre ERBATUR
İşletme Tezsiz
06-02-2018
179020032
Delil GELDİ
İşletme Tezsiz
06-02-2018
179020034
Mahir TAŞTAN
İşletme Tezsiz
09-02-2018
179020035
Ahmet GÖK
İşletme Tezsiz
07-02-2018
179020038
Cem UZUN
İşletme Tezsiz
08-02-2018
179020039
Umut Doğuş TEMİZ
İşletme Tezsiz
09-02-2018
179020040
Erman KÖKLÜ
İşletme Tezsiz
09-02-2018
169023009
Ali NEBİOĞLU
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz
07-02-2017
179031009
Murat ERDOĞAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz
06-02-2018
179031010
Kanber Kağan GÖÇER
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz
06-02-2018
179031014
Mehmet BAKIRCIOĞLU
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz
09-02-2018
179031015
Niyazi Egemen KUTLUAY
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz
08-02-2018
179031020
Cihat İDİN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz
09-02-2018
179031021
Berk Yusuf YÜKSEL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz
09-02-2018

                                                           


Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi