İLİŞİĞİ KESİLEN TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-FBE

Tezli Yüksek Lisans Programında Derslerini, Seminer Dersini veya Tez Çalışmasını tamamlamama Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir.

ÖNEMLE DUYURULUR.

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 7/(2) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 25(2) maddesi uyarınca maddesinde, “dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.” denildiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarıca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2018-2019 bahar yarıyılı sonunda derslerini veya seminer dersini tamamlayamayan ile programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması) aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca Enstitü Yönetim Kurulunun 24.09.2018 tarih ve 18/78 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilmiş ve ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrenci No
Adı Soyadı
Kayıtlı Olduğu
Yüksek Lisans Programı
Kayıt    Tarihi
158060003
SİBEL YILDIZOĞLU
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
30-09-2015
158060004
BİROL DEVECİ
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
08-09-2015
168060004
CEMAL UĞUR KAYA
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
09-09-2016
168060804
TUFAN SIRDAŞ
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
08-09-2016
168060805
MAHMUT ÇAĞLAR KÖSE
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
08-09-2016
178060001
ZEYNEL ABİDİN DOĞRU
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
19-09-2017
178060005
ÖZGE AKBULUT
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli )
22-09-2017
128040003
MEHMET ALİ GÜLDAĞ
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
28-09-2012
128040004
NEBİ NAS
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
28-09-2012
128040012
RECEP KAHRAMAN
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
12-10-2012
138040005
Hadiye KENANOĞLU
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
09-09-2013
138040006
ÖZGE BOLCAL
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
09-09-2013
138040020
HÜSEYİN YAVUZ
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
31-01-2014
148040007
MUHAMMED FATİH BAYKAN
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
15-09-2014
148040012
BATU ALPER AKDOĞAN
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
06-02-2015
158040005
SEVGİ KOÇ
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
28-09-2015
178040003
EMRE İPEK
Mimarlık Yüksek Lisans Programı
19-09-2017
Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi