İLİŞİĞİ KESİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ-ÖNEMLİ İLAN-FBE

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Yasal Sürelerinin Dolması Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrencilerin Listesi Aşağıda Verilmiştir.

ÖNEMLE DUYURULUR.

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 12/(1) maddesi ile 13 Mart 2017 tarihli ve 30006 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 33/(1) maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi en çok üç yarıyıl olarak belirlendiğinden ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli ve 75850160-104.01.03.01-35253 sayılı yazısı ile de eski kayıtlı öğrencilere de yönetmelikler uyarınca aynı süreler verilerek, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyıl olarak kabul edildiğinden, 2019-2020 güz yarıyılı sonunda, başarısız olan veya programı tamamlayamayan (azami öğrenim süresinin dolması), aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin söz konusu yönetmelikler uyarınca, Enstitü Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarih ve 05/17 sayılı kararı ile kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmiş olup, ilişik kesme yazıları, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden (KPS) alınan adreslerine posta ile gönderilecek olup, ayrıca ilan edilerek duyurulmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi

Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Adı Soyadı 
Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans Programı
Kayıt Tarihi
178050001
SELAHİTTİN CEM HALLAÇ
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
15-09-2017
178050004
HIDIR COŞKUN
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
21-09-2017
178050006
VEYSEL ÇEÇEN
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
18-09-2017
178050008
KENAN SEVİ
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
19-09-2017
178050010
MEHMET CAN ÖZDEMİR
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
22-09-2017
178050011
AHMET AVCI
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
22-09-2017
178050013
SELÇUK BALA
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
28-09-2017
178050014
YİĞİT KARATAŞ
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
25-09-2017
188050001
KUBİLAY DERELİ
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
05-09-2018
188050005
MURAT AKIN
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
05-10-2018
188050802
DENİZ ATEŞ
Bilişim Tek.Tezsiz YL Programı
08-02-2019
178020001
HALİL İÇER
Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz YL Programı
15-09-2017
178020002
YAKUP BARAN
Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz YL Programı
18-09-2017Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi