AKADEMİK PERSONELİN DİKKATİNE; "UZAKTAN EĞİTİME BAŞLAMA "

Değerli Akademik Personelimiz,

Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretim sürecine 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmişti. Eğitim öğretimin aksamaması ve olabildiğince etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli alt yapıya sahip üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine yönelik karar YÖK tarafından tüm yüksek öğretim kurumlarına bildirilmiştir. Bu bağlamda, üniversitemizde uzaktan eğitime 6.04.2020 tarihinde başlanacak olup; bu süreci yönetmekle sorumlu olan Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’nün hazırlamış olduğu genel duyuru ve ekleri akademik personelin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmiştir.

NOT: Detaylı bilgi için Akademik Birim Uzaktan Eğitim Temsilcileri ile irtibata geçilebilir.

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜDuyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi