ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM ARASINAV DUYURUSU

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere teorik derslerinizin ve uygulaması bulunan bazı derslerinizin uzaktan eğitim ile 6 Mayıs 2020 tarihine kadar senkron ve asenkron yöntemler aracılığıyla verilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Ara sınavlar, uzaktan eğitim ile, 27 Nisan 2020-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ara sınav programı, fakülte ve yüksekokulların WEB sitesinde duyurulacaktır. Duyuruda dersin hangi gün ve zaman aralığında (sabah/öğleden sonra) yapılacağı belirtilecektir. Dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından, sınavın hangi saate yapılacağı, sınav süresi ve sınavın nasıl yapılacağı (test, ucu açık sorular, klasik sınav) ile diğer kurallar sınav saatinden en az 2 saat öncesinde size e-mail aracılığıyla iletilecektir. Öğretim elemanın belirttiği saatte sınav başlayacak ve size verilen sürede tamamlanacaktır.

Ara sınavın ödev olarak yapılması durumunda öğretim elemanı, ara sınav takviminden önce veya ara sınav haftası süresince ödevi teslim edeceğiniz gün ve saati size bildirilecektir.

Ara sınavların duyurularında dersler ile ilgili açıklamaları mutlaka gözden geçirmeniz gerekmektedir. Örneğin bir ders için “Uygulaması tamamlandıktan sonra ara sınav yapılacaktır.” veya “Final sınavlarından önce yüz yüze yapılacaktır.” şeklinde sınav duyurusunun yapılmış olması mümkün olabilecektir.

Ara sınavların veya ödevlerin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için e-mail adreslerinizi mutlaka günlük/kısa  aralıklarla takip etmeniz gerekmektedir. Dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından size yapılacak duyurular, bilgilendirme ve sınavlar sadece E-POSTA üzerinden yapılacaktır.

Ara sınav tarihlerinde haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin ilgili Bölüm/Program Başkanlıklarına başvuru yapmaları durumunda ve ilgili kurulların uygun görmesi durumunda mazeret sınavı yapılabilecektir. Mazeret sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilgili bölüm/program başkanlığınca duyurulacaktır.

Koronavirüs ile mücadelede gösterdiğiniz hassasiyet ve destekler için teşekkür eder, sınavlarınızda başarı ve sağlıklı günler dileriz.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü

22 NİSAN 2020

Duyurulara Geri Git

Diğer Duyurular

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi