2015-2016 Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ÖN LİSANS PROGRAMLARINA GENEL NOT ORTALAMASI  ve EK MADDE 1 e göre Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuruları Duyurusu

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. Alt yarıyıllardan başarısız dersi olanlar başvuruda bulunamazlar. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği esaslar doğrultusunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden burslu öğrenim görenler burslarından feragat etmiş olurlar.

 

Başvuru –Değerlendirme- Kayıt Yer ve Tarihleri:

Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Bahçelievler Kampüsü

Başlangıç Tarihi: 04 Ocak 2016 - Bitiş Tarihi: 29 Ocak 2016

Başvuruların Değerlendirilmesi: 01-04 Şubat 2016

Yatay Geçiş hakkı kazananların Rektörlüğe bildirimi ve duyurulması: 05 Şubat 2016

Kayıt tarihi (Asiller): 08-11 Şubat 2016

Kayıt Tarihi (Yedekler): 12 Şubat 2016

 

Kontenjanlar için tıklayınız

Başvuru için gerekli belgeler: 

1) Başvuru Formu Başvuru Formu için tıklayınız

2) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

3) Ders içeriklerini gösterir onaylı belge.

4) Onaylı Transkript

5)Lise Diploması Fotokopisi

6) Disiplin Durumu Transkriptinde belirtilmemiş ise Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.

7) Yurtdışından yapılan başvurular Toros Üniversitesi Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlkelerine göre yapılır ve değerlendirilir.

8) Toros Üniversitesi hesabına (İŞ BANKASI MERSİN POZCU ŞUBESİ TR17 0006 4000 0016 6060 927282 no`lu IBAN numarasına) 50 TL ödendiğine dair belge.

 

Kayıt için gerekli belgeler:

1) Bir adet fotoğraf ve Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

2) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

3) Onaylı Transkript

4) Lise Diploması Fotokopisi

 

Yurtdışından yapılan başvurularda ilave gerekli belgeler:

1) Yurt dışından yabancı uyruklu başvurusu için Türkçe muafiyetini veya yeterlik durumunu gösteren belge.

2) Yükseköğretim kurulunun ÖSYS puan türlerinden belirlemiş olduğu taban puanı (Ön Lisans için 140 Lisans Programları için 180 veya daha fazla puan ) almamış olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun ilan ettiği yurt dışı muadil sınavlardan yeterli puanı almış olduğuna dair belge,

3) Başvuran öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü üniversitenin ve eğitim aldığı programın önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair onaylı belge (ÖSYS Kılavuzunda yer alan ve ÖSYS sonuç belgesi ile yurt dışı üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin tanınırlık belgesi almasına gerek yoktur. Ancak başvurularında ÖSYS yerleştirme belgelerini vermeleri zorunludur.)

4) Adayın pasaportunda kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın ve yurt dışındaki üniversiteye ülke giriş çıkışlarında işlem gören sayfalarının fotokopisi,

5) Ayrıca, her yıl yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınacak son şartların yerine getirilmesi.

 

Yurt Dışından yapılacak başvurular ve değerlendirme:

Toros Üniversitesi Yurt Dışı Kurumlar Arası yatay Geçiş İlkelerine göre kabul edilecek ve değerlendirilecektir. (İlkeler İçin tıklayınız)

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvuru sırasında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.

 

TOROS ÜNİV.

SAT I

Toplam 1000

TOROS ÜNİV.

GCE-A

2 konuda A seviyesi puanı

TOROS ÜNİV.

ACT

En az 21

TOROS ÜNİV.

Tawcihi (Ürdün ve Filistin)

70

TOROS ÜNİV.

Gaokao(Çin Halk Cumhuriyeti)

En az 500 / 750

TOROS ÜNİV.

Lübnan Bakalorya

Diploma notu en az 13

TOROS ÜNİV.

International Baccalaureate (IB Uluslararası Bakalorya) 

Diploma notu en az 24

TOROS ÜNİV.

ABITUR

En az 4

TOROS ÜNİV.

Kazakistan Sınavı

En az 90 puan

TOROS ÜNİV.

Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye)

170

TOROS ÜNİV.

TÜBİTAK Olimpiyat

Madalya kazanmış

TOROS ÜNİV.

Fransız Bakalorya

Diploma Notu 12

TOROS ÜNİV.

Matura Belgesi

Kabul

TOROS ÜNİV.

İran Diploma

15 / 20

 

 

 

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi