2015-2016 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

TOROS ÜNİVERSİTESİ 2015 -2016 BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

Kurum İçi yatay geçiş yapılabilmesi için Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerimden en az 2.00 olması gerekmektedir. Not ortalamasını sağlamak kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.

Yukarıdaki Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da Ek Madde 1 kapsamında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Son Başvuru tarihi: 04- 29 Ocak 2016

Değerlendirme: 01 -04 Şubat 2016

Sonuçların Duyurulması: 05 Şubat 2016

Kayıt: 08 – 11 Şubat 2016

 

Kontenjanlar için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

 

a)  Aynı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin not ortalaması ile ilgili herhangi bir başarı şartı aranmamaktadır; ancak, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Merkezi yerleştirme puanlarının karşılaştırılmasında öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait puanı ile yatay geçiş yapmak istediği diploma programının aynı öğretim yılına ait taban puanı esas alınır.

b) Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

c) Öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği öğretim yılında, yatay geçiş yapmak istenen diploma programı üniversitemizde mevcut değilse, ilgili diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerde aynı öğretim yılına ilişkin en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

d) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi internet sitemizde açıklanmış olan kurum içi yatay geçiş kontenjanları dâhilinde yapılır.

e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçiş için diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

f) Yatay geçiş başvurularında öğrencinin önceki dönemlere ait başarısız derslerinin olması yatay geçiş için engel oluşturmaz.

g) Önlisans derecesi ile diploma verilen programlarda, merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yapılanlar hariç, yatay geçişler 2. Yarıyıl ve 3. Yarıyıl başında yapılır.

h) Lisans derecesi ile diploma verilen programlarda, merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yapılanlar hariç, yatay geçişler 4 yıllık eğitim verenlerde       2 ve 3. Sınıflar           için, 5 yıllık eğitim verenlerde 2, 3 ve 4. Sınıflar için, 6 yıllık eğitim verenlerde 2, 3, 4 ve 5. Sınıflar dâhilinde yapılır. 

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi