Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Başvuru Duyurusu

T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş yoluyla öğrenci alınacaktır.

Anabilim    Dalı

Lisansüstü    Program Adı

T.C.    Vatandaşı

Yabancı Uyruklu

KKTC    Vatandaşı

Yatay Geçiş

ALES Puan    Türü

Başvuru    için Diploma Koşulları

(Aşağıdaki    verilen açıklamalara bakınız)

Ücret

(Ücretlere KDV dahildir.)

Detaylı    Bilgi Sayfa Sonunda Verilmiştir.
    TOROS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINA %10 İNDİRİM UYGULANIR.

İşletme Ana Bilim Dalı

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

30

5

10

20

(EA)

(1)

12.096,00 TL. 

İşletme Ana Bilim Dalı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

50

10

20

20

-

 (2)

9.072,00 TL.

İşletme Ana Bilim Dalı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Program

30

10

20

20

-

 (3)

9.072,00 TL.

İşletme Ana Bilim Dalı

İşletme Doktora Programı

10

2

2

5

(EA)

(4)

28.080,00 TL.

İktisat Ana Bilim Dalı

İşletme Ekonomisi Tezsiz

20

0

0

0

-

(5)

 

9.072,00 TL.

Psikoloji Ana Bilim Dalı

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

15

0

0

0

(EA)

(6)

15.120,00 TL.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı

15

0

5

5

(EA)

(7)

12.096,00 TL.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

30

0

10

10

-

(8)

9.072,00 TL.

ÖNEMLİ  BİLGİ : Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla  lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıca, öğrenim  süreleri yeniden düzenlenmiş ve ilişik kesme ile ilgili düzenlemeler  getirilmiştirDayanak:  Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29690  Lisansüstü  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni Görmek için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ NOT Bilimsel  Hazırlık  Programı uygulandığı taktirde  ders başına 1.000,00 TL. ücret ödenir. Bilimsel Hazırlık Programı bir yıl  içinde tamamlandıktan sonra, yüksek lisans programına kayıt yenileme döneminde  ayrıca o yıl için belirlenen öğrenim ücreti ödenir.

Bilimsel Hazırlık Programını 1 yıl  içinde tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

BAŞVURU İÇİN DİPLOMA KOŞULLARI

(1), (2), (3), (5), (7), (8) Lisans mezunu olmak,

(4) Lisans yada tezli yüksek lisans mezunu olmak.  (Not: 6 Şubat 2013 tarihinden sonra  herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, bu programdan mezun  olanlar yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuru yapamazlar.)  

(6) Psikoloji ve PDR lisans mezunu olmak.


Aşağıdaki “BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN  BAŞARI KRİTERLERİ” ne bakınız.

BAŞVURMAK İSTEYEN  ADAYLARDA ARANAN BAŞARI KRİTERLERİ

Tezli Yüksek Lisans
 • Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurmak isteyen adayların, ALES’ten, başvuracakları programın puan türünde en az 55.00 puan almış olmaları gerekmektedir. (Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55.00 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır.)
Tezsiz Yüksek Lisans
 • Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.
 
 
Doktora
 • Doktora programlarına başvurmak isteyen adaylarda aşağıda verilen başarı kriterleri aranmaktadır.
 • Lisans         derecesi ile başvuranlar için:
ALES’ten başvuracakları programın puan türünde en az 80.00 puan almış olmak. (Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 80.00 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır.)
Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olmak  (YDS/KPDS/ÜDS’den en az 55,00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen başka bir sınavdan eşdeğer bir puan)
 • Yüksek         Lisans derecesi ile başvuranlar için:          
ALES’ten başvuracakları programın puan türünde en az 55.00 puan almış olmak (Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55.00 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır.)
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden
başarılı olmak.  (YDS/KPDS/ÜDS en az 55.00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen başka bir sınavdan eşdeğer bir puan)
ÖNEMLİ NOT:6 Şubat 2013 tarihinden    sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, bu programdan    mezun olanlar yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuru    yapamazlar.


BAŞVURU TAKVİMİ

Önbaşvuru:
Adaylar, 05 Aralık 2016-03 Şubat 2017 tarihleri arasında (http://www.toros.edu.tr) adresindeki üniversite duyuruları bölümünden aday başvuru formunu düzenleyip ön başvuru yapacaklardır.
 
 
Başvuruların    Tamamlanması:
Ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu ile gerekli belgeler belirtilen son tarihe kadar Enstitümüze teslim edilmediği taktirde internetten yapılan ön başvurular geçersiz sayılacaktır.
 
Başvuru Tarihi:
05 Aralık 2016-03    Şubat 2017 
 
 
Başvuru Adresi:
Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 45 Evler Kampusu, Enstitüler Binası Zemin Kat, 33140, Yenişehir/ Mersin

Tezli Yüksek  Lisans Programları Mülakat              

 

Tarihi               

 06 Şubat 2017  ( İşletme,  Uluslararası Ticaret  ve Lojistik -  Saat:10:00 )

06 Şubat 2017  ( Psikoloji -   Saat:10:00 ):            

Yeri     İşletme Ana Bilim Dalı Enstitüler Binası Zemin Kat C005 nolu Derslik (İşletme Tezli YL Programı)

           

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Enstitüler Binası Zemin Kat C004 nolu Derslik

(Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli YL Programı)

                Psikoloji Ana Bilim Dalı Enstitüler Binası 2.Kat C202 nolu Derslik   (Psikoloji Tezli YL Programı)

İşletme Doktora  Mülakat Tarihi  06 Şubat 2017  

Saati                                                     14:00

Yeri                                                      Enstitüler Binası Zemin Kat C003 nolu Derslik

         
  
Sonuçların  İlan Tarihi:              06 Şubat 2017     


  

    

Adayların sonuçları ve diğer duyurular Toros  Üniversitesi/Akademik/Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfasında Duyurular  Bölmünde(http://www.toros.edu.tr/anasayfa/sosyal-bilimler-enstitusu) ve ilan  panosunda verilecektir.   

KESİN KAYIT - DERS KAYITTARİHLERİ, YERİ

Kesin Kayıt Tarihi:

    Kesin Kayıt Yeri
:
Ders Kayıt Tarihi:
06-10 Şubat 2017

 Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 45 Evler Kampusu, Enstitüler Binası Zemin Kat, 33140, Yenişehir/ Mersin
06-10 Şubat 2017
 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER (DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS)

 1.  İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı.
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)
 3. Tezli programlar için ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi . (ALES’in geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.)
 4. ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.
 5. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgeleri.      (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)
 6. Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi)
 7. Doktora programı için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olduğunu gösteren (YDS/KPDS/ÜDS’den en az 55,00 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen başka bir sınavdan eşdeğer bir puan) belge.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 9. 2 adet fotoğraf.
 10. Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi.

FOR FOREIGN STUDENTS

 • Application Form, Bachelour Degree fotocopy (Notary or approved institution),
 • Equivalency certificate, Transcript (Notary or approved institution)
 • Copy of Birth Certificate; 2 Photos, Payment Certificate
 • ALES 55.00, GRE Exam minimum 149, GMAT Exam minimum 450 (for thesis program)
 • For Turkish programs: Turkish qualification certificate

Documents which are going to be submitted during registration date by foreign candidates whose applications accepted:

 1. The original document or notarized copy of student visa received from foreign representative offices
 2. Residence permit for educational purposes
 3. Visa annotated for study (It is not obligatory for the ones who have residence permit for educational purposes)

 

GENEL NOT ve AÇIKLAMALAR
 

 1. Belgelerin asılları Enstitümüz tarafından görüldükten sonra fotokopilerinin onay işlemi yapılabilecektir.
 2. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kayıt için belirlenen ve duyurusu yapılan günlerde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde daha sonra kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuru belgeleri kişilere iade edilmeyecektir.
 4. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES ve yabancı dil koşulu aranmamaktadır.
 5. ALES, yabancı dil ve not çizelgesi belgelerinin kontrolü kesin kayıt esnasında Enstitü tarafından yapılacak olup, herhangi bir sorun tespitinde adayın başvurusu iptal edilecektir.
 6. Yatay geçişler, Enstitümüz web sayfasında bulunan “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılır.

Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin 05 Aralık 2016-20 Ocak 2017 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

1) Yatay geçiş gerekçesini belirten dilekçe

2) Lisansüstü öğrenci belgesi  (son 30 gün içinde alınmış)

3) Kayıt olduğu lisansüstü programda almış olduğu dersleri, kredi saatleri ve    

    başarı notlarını içeren not durum belgesi (aslı yada onaylı örneği)

4) Not durum belgesindeki derslerin içerikleri (öğrenim görülen enstitüden  

    onaylı)

5) Disiplin cezası almadığını gösterir belge (aslı yada onaylı örneği)

6) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesi (onaylı  

    örneği)

7) Yabancı dil başarı belgesi (doktora programı için)

8) ALES belgesi (doktora ve tezli yüksek lisans programlar için)

9) Nüfus cüzdan fotokopisi

10) Fotoğraf (4 adet)

11) Askerlik durum belgesi (erkek öğrenci adayları için).


ÜCRET ÖDEME BİLGİLERİ  

 Programa kabul edilen adaylar ile yatay geçişi kabul edilen adaylar, kesin kayıt tarihlerinde (06-10 Şubat 2017) aşağıdaki ödeme belgelerini bilgisayar ortamında doldurarak, 45 Evler Kampüsündeki Enstitümüzde bilgisayar ortamında öğrenci bilgi sistemindeki bilgi girişi (Kimlik, iletişim vb.) işlemini yaptıktan sonra Üniversitemiz Bahçeli Evler Kampüsündeki Maili İşler daire başkanlığına ödemesini yaparak, ödeme yaptığına ilişkin onaylatılan belge ile birlikte 45 Evler Kampüsündeki Enstitümüze gelerek kesin kayıt işlemini yapar.


ÖDEME PLANI  FORMU için tıklayınız. (Kesin Kayıt Tarihi olan 06-10 Şubat  2017 tarihlerinde bu  form doldurularak yukarıda adresi verilen Mali İşler Daire Başkanlığına bu form  ile ödeme yapılacaktır.)

 

ÖDEME BELGESİ  için tıklayınız.  (Kesin Kayıt Tarihi olan 06-10 Şubat 2017 tarihlerinde bu form doldurularak yukarıda adresi verilen  Mali İşler Daire Başkanlığına bu form ile ödeme yapılacaktır.)

Açıklamalar

1) Yüksek lisans paket programı ücreti olup 2 yıllık süreyi  kapsamaktadır.

2) Doktora paket program ücreti olup 4 yıllık süreyi kapsamaktadır.

3) Paket program ücretinin tamamını kayıt dönemleri içerisinde  ödeyenlere %5 peşin

İndirimi uygulanır ( Kredi Kartı ile yapılan  ödemelerde peşin indirimi uygulanmaz )

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ
ÜCRET
(KDV DAHİL)
TÜM PROGRAMLAR
1.000,00 ( DERS BAŞINA )
Bilimsel    Hazırlık Dersleri:
1. Yüksek    lisans/Doktora Programına kayıtlı olup bilimsel hazırlık dersleri alacak olan    öğrencilerin Programlarının normal ücretine ek olarak, dersi alacakları    Fakültenin kredi ücreti ile ders kredi Sayısının çarpılarak bulunan ücret    ödenir.
2.Lisansüstü    Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 16-    Bilimsel/sanatsal hazırlık programı süresi en fazla bir akademik yıldır ve bu    süreler, izinler dışında uzatılamaz. Hazırlık programında geçirilen süre    normal öğrenim süresinden sayılmaz.
 
NOT: Bilimsel    Hazırlık Programını 1 yıl içinde tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

      

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
ÜCRET (KDV DAHİL)
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
7.560 $
DOKTORA PROGRAMLARI
15.120$

Peşin  Olarak Banka Hesabına Ödeme

Öğrenim ücretinin tamamını peşin nakit olarak ödemek isteyen öğrencilerimiz %5 indirimli olarak aşağıda hesap numaraları bulunan bankalardan herhangi birine (TC Kimlik Numarası - Öğrencinin Adı Soyadı - 2016-2017 öğretim ücreti) açıklaması ile yatırabilirler.

BANKA    ADI
ŞUBESİ
IBAN NO.
İşbankası
Pozcu Şubesi
TR17 0006 4000 0016 6060 9272 82
Garanti Bankası
İstiklal Caddesi Şubesi
TR94 0006 2001 2220 0006 2997 62
Akbank
İsmet İnönü Bulvarı Şubesi
TR02 0004 6001 0988 8000 0264 70
Yapıkredi Bankası
Mersin Şubesi
TR71 0006 7010 0000 0090 7564 82
TEB
Mersin Pozcu Şubesi
TR03 0003 2000 0000 0039 2628 48
Finansbank
Yenişehir Şubesi
TR96 0011 1000 0000 0058 5891 08

Kredi Kartı ile Tek çekim ve Taksitli Ödeme

Üniversitemizde taksitli ödenecek öğrenim ücretleri %40 peşin(nakit) kalan kredi kartına 9 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Taksitlendirme sadece Bonus, Maximum,  Word ve Axess CardFinans özelliği olan kredi kartlarına yapılabilmektedir. Kredi kartı ile tek çekim ödemelerde indirim  uygulanmamaktadır.

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi