Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı


T.C.

TOROS  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Toros Üniversitesi’nin;

  • Mühendislik Fakültesi
  • İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
  • Meslek Yüksekokulu

bünyesinde açık olan bölümlere kanuni şartları taşıyan devamlı statüde yardımcı doçentler alınacaktır.

Söz konusu personel alımına ait başvuru koşulları ve detaylar ise şöyledir:

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

Adayların başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların başvuru dilekçelerine aşağıda belirtilen belgeleri eklemeleri gerekmektedir;

Lisans Diploması (Aslı gibidir onaylı örneği)

Yükseklisans Diploması (Aslı gibidir onaylı örneği)

Doktora Diploması (Aslı gibidir onaylı örneği)

Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

Askerlik durumlarını gösterir belge,

Özgeçmiş ( YÖK Formatı  )

2 fotoğraf,

Yardımcı doçent adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı

Adaylara ait başvuru dosyalarının ilan tarihinden* itibaren 15 gün içerisinde  Toros Üniversitesi Rektörlüğü,  Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Alım Yapılacak Bölümler;

Mühendislik Fakültesi 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart    Açıklama

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

KPDS, ÜDS, veya YDS ve bunlara eşdeğer yabancı dil sınavlarından birinde İngilizce dilinde asgari 80 puan almış olmak veya  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Madde 7. Fıkrası (b) ve (c) bendindeki şartları taşıyor olmak.
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. KPDS, ÜDS, veya YDS ve bunlara eşdeğer yabancı dil sınavlarından birinde İngilizce dilinde asgari 80 puan almış olmak veya  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Madde 7. Fıkrası (b) ve (c) bendindeki şartları taşıyor olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. KPDS, ÜDS, veya YDS ve bunlara eşdeğer yabancı dil sınavlarından birinde İngilizce dilinde asgari 80 puan almış olmak veya  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Madde 7. Fıkrası (b) ve (c) bendindeki şartları taşıyor olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve    Mimarlık Fakültesi

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

 
Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

 
İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

 
İktisadi, İdari ve Sosyal    Bilimler Fakültesi 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart    Açıklama

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yardımcı Doçent

2

Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında yayınları olmak. . KPDS, ÜDS, veya YDS ve bunlara eşdeğer yabancı dil sınavlarından birinde İngilizce dilinde asgari 80 puan almış olmak veya  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Madde 7. Fıkrası (b) ve (c) bendindeki şartları taşıyor olmak.
İktisat

Yardımcı Doçent

1

KPDS, ÜDS, veya YDS ve bunlara eşdeğer yabancı dil sınavlarından birinde İngilizce dilinde asgari 80 puan almış olmak veya  23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Madde 7. Fıkrası (b) ve (c) bendindeki şartları taşıyor olmak.
Meslek Yüksekokulu

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart    Açıklama

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Ameliyathane Hizmetleri Programı

Yardımcı Doçent

1

Genel Cerrahi Alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Anestezi Programı

Yardımcı Doçent

2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Yardımcı Doçent

1

Radyoloji alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Cerrahisi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart    Açıklama

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

2

Sağlık İdaresi veya Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Kadın hastalıkları ve doğum konusunda doktora yapmış olmak
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları konusunda doktora yapmış olmak
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Cerrahi Hastalıklar konusunda doktora yapmış olmak
 


*İlan 28.12.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayınlanmıştır.

Duyurulara Geri Git

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi